[MỚI] VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát trong THA Dân sự, Hành chính

Chủ đề   RSS   
 • #569216 22/03/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  [MỚI] VKSNDTC ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát trong THA Dân sự, Hành chính

  Quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát - Minh họa

  Quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát - Minh họa

  Ngày 22/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 93/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về quy trình, kỹ năng trực tiếp kiểm sát tại Cơ quan thi hành án dân sự và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. Yêu cầu đối với quá trình phân công, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo về THADS, THAHC là mục đáng chú ý của văn bản này.

  Cụ thể, Điều 14 Quy định ban hành kèm theo Quyết định có có nội dung như sau:

  (1) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự vào số tiếp nhận đơn, lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự phải phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức thực hiện việc phân loại, xử lý đơn.

  (2) Việc phân công có thể thực hiện bằng các hình thức sau đây:

  - Đối với VKSND cấp huyện và VKSND cấp tỉnh, lãnh đạo Viện kỷ ban hành Quyết định phân công. Quyết định phân công được lưu hồ sơ kiểm sát giải quyết đơn.

  Lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự có bút phê chuyên đơn cho Kiểm sát viên hoặc công chức được phân công quản lý địa bàn đê nghiên cứu, đề xuất xử lý đơn. Khi bút phê phải ghi rõ ngày, tháng, năm.

  - Tại VKSND tối cao, Phòng Tham mưu tổng hợp của Vụ 11 thực hiện tiếp nhận, phân loại đơn và vào sổ theo dõi, sau đó chuyển cho lãnh đạo Vụ phụ trách các Phòng nghiệp vụ để phân công cho Kiểm sát viện hoặc công chức phụ trách địa bàn. Trên cơ sở nghiên cứu nội dung đơn, Kiểm sát viên hoặc công chức được phân công xây dựng báo cáo đề xuất xử lý đơn, trình lãnh đạo Phòng và lãnh đạo Vụ phụ trách xem xét, cho ý kiến phê duyệt.

  Lãnh đạo Vụ phụ trách Phòng trực tiếp ký chuyên đơn hoặc xếp lưu đơn. Đối với trường hợp qua nghiên cứu đơn khiếu nại, tố cáo xét thấy cần thiết yêu cầu cung cấp hồ sơ để tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc kiểm sát việc tổ chức thi hành án thì báo cáo Vụ trưởng xem xét, quyết định.

  Việc phân công Kiểm sát viên, Kiểm tra viên hoặc công chức phụ trách địa bản theo quyết định ban hành hàng năm của lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo Đơn vị Kiểm sát thi hành án dân sự. Ngoài ra, lãnh đạo Viện hoặc lãnh đạo Đơn vị

  Kiểm sát thi hành án dân sự có thể phân công cho phòng/hoặc bộ phận chuyên trách nghiên cứu, đề xuất xử lý bước đầu đơn khiếu nại, tố cáo.

  Ngoài ra, Quy định này còn lưu ý Các việc cần làm sau khi kết thúc trực tiếp kiểm sát và Thẩm quyền ký các loại văn bản và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Xem chi tiết toàn bộ Quyết định 93 tại file đính kèm dưới đây.

   
  1264 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận