Mới: Từ 1/7/2020 không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật nếu công chức vi phạm các hành vi sau

Chủ đề   RSS   
 • #539262 25/02/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Mới: Từ 1/7/2020 không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật nếu công chức vi phạm các hành vi sau

  Là nội dung đang được dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

  Dự thảo gồm 5 chương và 32 điều.

  * Theo đó thời hiệu xử lý kỷ luật được bổ sung, sửa đổi như sau:

  1. Thời hiệu xử lý kỷ luật được quy định như sau:

  a) 02 năm đối với hành vi vi phạm ít nghiêm trọng mà có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách;

  b) 05 năm đối với hành vi vi phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

  Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm có hành vi vi phạm cho đến thời điểm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm

  Từ 1/7/2020 không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật nếu công chức vi phạm các hành vi sau

  Quy định hiện hành: chỉ quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng.

  2. Đối với các hành vi vi phạm sau đây thì không áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật:

  a) Cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên có hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khai trừ;

  b) Có hành vi vi phạm quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

  c) Có hành vi xâm hại đến lợi ích quốc gia trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại;

  d) Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp.

  * Đối với thời hạn xử lý kỷ luật:

  - Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 90 ngày, tính từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật;

  >>> Quy định hiện hành: Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng

  - Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 150 ngày. Người có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật quyết định bằng văn bản về việc kéo dài thời hạn

  >>> Quy định hiện hành: Trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng tối đa không quá 04 tháng.

  Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

  Bãi bỏ Nghị định 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Chương I, Chương II của Nghị định 27/2012/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

  Xem chi tiết dự thảo tại file đính kèm:
   
  2441 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (26/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận