MỚI: Thủ tục chấp thuận phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

Chủ đề   RSS   
 • #598699 16/02/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  MỚI: Thủ tục chấp thuận phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

  Ngày 15/02/2023 Bộ VHTTDL ban hành Quyết định 261/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL.
   
  Theo đó, công bố thủ tục hành chính mới về nội dung chấp thuận phân loại phim phổ biến trên không gian mạng như sau:
   
  moi-thu-tuc-chap-thuan-phan-loai-phim-pho-bien-tren-khong-gian-mang
   
  (1) Trình tự thực hiện
   
  - Nộp 01 bộ hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Cục Điện ảnh.
   
  - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Điện ảnh tiếp nhận báo cáo, trả lời bằng văn bản và đăng tải công khai tên doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức đủ điều kiện phân loại phim trên không gian mạng trên Hệ thống dữ liệu về phân loại phim trên không gian mạng.
   
  - Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  - Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP, gửi thông báo những nội dung thay đổi cho Cục Điện ảnh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, nếu không đồng ý, Cục Điện ảnh phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
   
  - Trường hợp thay đổi nội dung quy định tại điểm b khoản 2 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP, phải thực hiện lại trình tự, thủ tục quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP.
   
  (2) Cách thức thực hiện
   
  Tổ chức thực hiện nộp qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Cục Điện ảnh.
   
  (3) Thành phần, số lượng hồ sơ
   
  - Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
   
  - Thành phần hồ sơ:
   
  Tài liệu cung cấp đầu mối, thông tin liên hệ để tiếp nhận, xử lý yêu cầu của Cục Điện ảnh (theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 131/2022/NĐ-CP).
   
  Báo cáo thuyết minh các nội dung sau:
   
  - Có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế để thực hiện việc phân loại phim theo quy định về phân loại phim của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim.
   
  - Có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của Cục Điện ảnh. Công cụ quản trị phải hỗ trợ việc phân loại phim theo từng tiêu chí và hiển thị linh hoạt ngay sau khi phim được cập nhật thay đổi về phân loại.
   
  - Có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ bỏ phim theo yêu cầu của Cục Điện ảnh. Sau khi có yêu cầu gỡ bỏ phim, bộ phận vận hành phải thực hiện quy trình để triển khai thao tác gỡ bỏ phim trên công cụ quản trị.
   
  (4) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
   
  (5) Đối tượng thực hiện TTHC: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức.
   
  (6) Cơ quan thực hiện TTHC:
   
  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
   
  - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cục Điện ảnh.
   
  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Điện ảnh.
   
  (7) Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản.
   
  (8) Phí, lệ phí: Hiện chưa quy định về lệ phí thực hiện.
   
  (9) Căn cứ pháp lý của TTHC:
   
  - Luật Điện ảnh 2022 ngày 15/6/2022.
   
  Nghị định 131/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh 2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023. 
   
  Xem thêm Quyết định 261/QĐ-BVHTTDL có hiệu lực ngày 20/02/2023.
   
  212 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (18/02/2023) ThanhLongLS (16/02/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599675   28/02/2023

  MỚI: Thủ tục chấp thuận phân loại phim phổ biến trên không gian mạng

  Cảm ơn bài viết bổ ích của bạn. Mình xin thông tin thêm về điều kiện thực hiện phân loại phim để phổ biến trên không gian mạng quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 131/2022/NĐ-CP như sau:

  - Có hội đồng phân loại phim hoặc có phần mềm kỹ thuật hoặc có cơ chế để thực hiện việc phân loại theo quy định về phân loại phim của Việt Nam và chịu trách nhiệm về kết quả phân loại phim;

  - Có phương án sửa đổi, cập nhật kết quả phân loại phim khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Công cụ quản trị phải hỗ trợ việc phân loại phim theo từng tiêu chí và hiển thị linh hoạt ngay sau khi phim được cập nhật thay đổi về phân loại;

  - Có phương án kỹ thuật và quy trình thực hiện tạm dừng phổ biến, gỡ phim theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

   
  Báo quản trị |