[MỚI]: Thông tư 28/2021/TT-BTC: Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #570926 29/04/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 534 lần


  [MỚI]: Thông tư 28/2021/TT-BTC: Cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp

  Phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp - Minh họa

  Phương pháp thẩm định giá doanh nghiệp - Minh họa

  Ngày 27/4/2021, Bộ Tài chính ra Thông tư 28/2021/TT-BTC ban hành Tiêu chuẩn định giá Việt Nam số 12. Đây là tiêu chuẩn định giá đối với Doanh nghiệp, nổi bật trong đó là quy định về cách tiếp cận và phương pháp thẩm định giá Doanh nghiệp

  Theo đó:

  Các cách tiếp cận áp dụng trong thẩm định giá doanh nghiệp bao gồm:

  - Cách tiếp cận từ thị trường

  - Cách tiếp cận từ chi phí

  - Cách tiếp cận từ thu nhập.

  Doanh nghiệp thẩm định giá cần lựa chọn các cách tiếp cận, phương pháp thẩm định giá trên cơ sở hồ sơ, tài liệu được cung cấp và thông tin tự thu thập để thẩm định giá doanh nghiệp.

  - Trong cách tiếp cận từ thị trường, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị của doanh nghiệp so sánh với doanh nghiệp cần thẩm định giá về các yếu tố: quy mô, ngành nghề kinh doanh chính; rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính; các chỉ số tài chính hoặc giá giao dịch đã thành công của chính doanh nghiệp cần thẩm định giá.

  Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thị trường để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tỷ số bình quân và phương pháp giá giao dịch.

  - Trong cách tiếp cận từ chi phí, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua giá trị các tài sản của doanh nghiệp. Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ chi phí để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp tài sản.

  - Trong cách tiếp cận từ thu nhập, giá trị doanh nghiệp được xác định thông qua việc quy đổi dòng tiền thuần trong tương lai có thể dự bảo được về | thời điểm thẩm định giá.

  Phương pháp được sử dụng trong cách tiếp cận từ thunhập để xác định giá trị doanh nghiệp là phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp, phương pháp chiết khấu dòng cổ tức và phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu.

  Khỉ xác định giá trị doanh nghiệp bằng cách tiếp cận từ thu nhập cẩn cộng giá trị của các tài sản chỉ hoạt động tại thời điểm thẩm định giá với giá trị chiết khấu dòng tiền có thể dự báo được của các tài sản hoạt động tại thời điểm thẩm định giá.

  Trong trường hợp không dự báo được một cách đáng tin cậy dòng tiền của một số tài sản hoạt động thì thẩm định viên có thể không dự báo dòng tiền của tài sản hoạt động này và xác định riêng giá trị của tài sản hoạt động này để cộng vào giá trị doanh nghiệp. Riêng phương pháp chiết khấu cổ tức thì không cộng thêm phần tài sản chỉ hoạt động là tiền mặt và tương đương tiền.

  Ngoài ra, Tiêu chuẩn định giá này còn hướng dẫn các nội dung:

  - Phương pháp tỷ số bình quân

  - Phương pháp giá giao dịch

  - Phương pháp tài sản

  - Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của Doanh nghiệp

  - Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức

  - Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu 

  Thông tư có hiệu lực từ 1/7/2021, thay thế cho Thông tư 122/2017/TT-BTC, tải toàn văn TẠI ĐÂY

   
  1242 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận