[MỚI] Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT: Ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học

Chủ đề   RSS   
 • #570113 07/04/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  [MỚI] Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT: Ban hành quy chế đào tạo trình độ đại học

  Quy chế đào tạo trình độ đại học mới - Minh họa

  Ngày 18/3/2021, Bộ GĐ-ĐT ban hành Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT, công bố quy chế đào tạo trình độ đại học mới được áp dụng cho các khóa học từ sau ngày Thông tư này có hiệu lực (ngày 3/5/2021). Trong quy chế đào tạo mới này, cách đánh giá và tính điểm học phần có những thay đổi đáng chú ý.

  Theo quy định hiện tại ở Điều 10 Quy chế đào tạo đại học ban hành kèm theo Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT, việc đánh giá học phần tuân thủ theo nguyên tắc:

  (1) Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành:

  Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa học phần, điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần, trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50% của điểm học phần.

  Việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận và trọng số của các điểm đánh giá bộ phận cũng như cách tính điểm tổng hợp đánh giá học phần do giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê duyệt và phải được quy định trong đề cương chi tiết của học phần.

  (2) Các học phần thực hành: sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành.

  Trung bình cộng điểm của các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến phần nguyên là điểm học phần loại này.

  Đối với điểm đánh giá bộ phận (trừ kỳ thi kết thúc học phần), giảng viên sẽ trực tiếp ra đề thi.

  Theo Quy chế đào tạo mới được ban hành, cụ thể tại Điều 9, một số điểm mới được bổ sung thêm vào các quy định hiện hành như sau:

  (1) Việc tổ chức bảo vệ và đánh giá đồ án, khóa luận được thực hiện trực tuyến với trọng số cao hơn khi đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:

  a) Việc đánh giá được thực hiện thông qua một hội đồng chuyên môn gồm ít nhất 3 thành viên;

  b) Hình thức bảo vệ và đánh giá trực tuyến được sự đồng thuận của các thành viên hội đồng và người học;

  c) Diễn biến của buổi bảo vệ trực tuyến được ghi hình, ghi âm đầy đủ và lưu trữ.

  (2) Sinh viên vắng mặt trong buổi thi, đánh giá không có lý do chính đáng phải nhận điểm 0. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng được dự thi, đánh giá ở một đợt khác và được tính điểm lần đầu.

  Thông tư này thay thế các văn bản sau:

  Quyết định 25/2006/QĐ-BGDĐT

  Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT

  Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

  Thông tư 06/2017/TT-BGDĐT

  Quyết định 22/QĐ-BGDĐT

  Thông tư 10/2018/TT-BGDĐT

  Thông tư 07/2017/ TT-BGDĐT

  Xem chi tiết tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 08/04/2021 08:02:58 SA
   
  2049 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  admin (08/04/2021) ThanhLongLS (07/04/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận