[MỚI] Quyết định 2070/QĐ-TTG về việc giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp ngành Tư Pháp

Chủ đề   RSS   
 • #577885 10/12/2021

  lamlinh_2507
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:28/03/2018
  Tổng số bài viết (126)
  Số điểm: 3130
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 170 lần


  [MỚI] Quyết định 2070/QĐ-TTG về việc giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp ngành Tư Pháp

  Ngày 08/12/2021, Quyết định 2070/QĐ-TTg đã được ban hành bởi Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đáng chú ý là việc giảm 10% đơn vị sự nghiệp công lập trên cả nước.

  Giảm 10% biên chế đơn vị sự nghiệp ngành Tư pháp - Minh họa

  Với định hướng góp phần tổ chức bộ máy tinh gọn, từng bước giảm dần sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối với hoạt động của đơn vị sự nghiệp, lộ trình đến năm 2030 được quy định cụ thể theo tưng giai đoạn như sau:

  1. Giai đoạn 2021 - 2025

  - Về mạng lưới các đơn vị sự nghiệp:

  + Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý và đồng bộ, thống nhất, đảm bảo cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công phù hợp với danh mục dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu thuộc ngành Tư pháp.

  + Trong quá trình sắp xếp, đến năm 2025, phấn đấu giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% đơn vị sự nghiệp công lập (không bao gồm các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) và 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021 theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

  - Về thực hiện cơ chế tự chủ tài chính:

  + Các đơn vị tăng dần mức độ tự chủ hàng năm theo lộ trình quy định tại khoản 4 Điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  + Phấn đấu đến hết năm 2025, có tối thiểu 20% số đơn vị tự chủ tài chính. Giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

  2. Giai đoạn 2026 - 2030

  - Tiếp tục thực hiện việc giảm đầu mối, phấn đấu chỉ còn các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ quản lý nhà nước và các đơn vị cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu.

  - Đến năm 2030, giảm bình quân cả nước ít nhất 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2025 và 15% chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập có nguồn thu so với giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết 19-NQ/TW.

  Quyết định 2070/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ban hành.

   
  1148 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamlinh_2507 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/12/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận