Mới: Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #594089 23/11/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1851)
  Số điểm: 64415
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1377 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mới: Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp

  Ngày 15/11/2022 Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã ra Thông báo 7405/TB-BHXH về việc ban hành mới quy trình và phiếu giao nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa.

  Theo đó, Bảo hiểm xã hội ban hành mới quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp với 02 trường hợp:

  (1) Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN bằng văn bản giấy

  Bước 1: Văn phòng (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

  - Tiếp nhận Danh sách, Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (đối với trường hợp hưởng mới) và các Quyết định tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt, di chuyển, hủy hưởng từ Trung tâm Dịch vụ việc làm chuyển đến.

  - Tiếp nhận danh sách người lao động thông báo tìm kiếm việc làm từ trung tâm dịch vụ việc làm chuyển đến.

  - Đối chiếu Quyết định và Danh sách khớp đúng, chuyển hồ sơ cho Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội.

  Bước 2: Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội

  - Kiểm tra, đối chiếu dữ liệu hưởng.

  - Kiểm tra, đối chiếu thông tin trong các Quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

  - Lập danh sách chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên.

  - Lập danh sách chi trả trả trợ cấp thất nghiệp tháng thứ 2 trở đi.

  Trong đó: Thời hạn lập danh sách C72b-HD và ký số là:

  Chuyên viên: 0,5 ngày.

  Phòng Chế độ BHXH: 0,25 ngày

  Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách: 0,25 ngày

  Bước 3: Phòng Kế hoạch - Tài chính

  - Tiếp nhận Danh sách từ Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến:

  Chuyển Danh sách và kinh phí cho Bưu điện thành phố để chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người hưởng theo phương thức tiền mặt.

  Căn cứ Danh sách chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với trường hợp hưởng qua tài khoản cá nhân.

  - Tiếp nhận từ Bưu điện thành phố chuyển Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội danh sách người lao động chưa nhận trợ cấp thất nghiệp từ ngày 01 đến ngày cuối cùng của tháng trước.

  Bước 4: Phòng Quản lý thu

  Tiếp nhận Phiếu đề nghị cùng danh sách do Phòng Chế độ bảo hiểm xã hội chuyển đến để đối chiếu và xác nhận lại dữ liệu tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trên cơ sở dữ liệu thu toàn quốc.

  (2) Trường hợp tiếp nhận Quyết định hưởng TCTN từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia

  Thực hiện theo quy định tại Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 của BHXH Việt Nam về Ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công “Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp” trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

  Xem thêm chi tiết tại Thông báo 7405/TB-BHXH ngày 15/11/2022.

   
  629 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (24/11/2022) ThanhLongLS (23/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594309   27/11/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (814)
  Số điểm: 6890
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 131 lần


  Mới: Quy trình tiếp nhận và chi trả trợ cấp thất nghiệp

  Cảm ơn bài viết của bạn, ngoài ra NLĐ có thể nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia : https://dichvucong.gov.vn/ căn cứ theo Công văn Công văn số 1399/LĐTBXH-VL, rất thuận tiện cho người dân người lao động thất nghiệp thực hiện làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp online qua website cổng dịch vụ công, người lao động có thể chọn nhận qua tài khoản ngân hàng hoặc nhận tại cơ quan BHXH quận/huyện nơi cư trú. 

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Hong312 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/11/2022)