Mới: Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè của các giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

Chủ đề   RSS   
 • #544594 29/04/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 747 lần


  Mới: Hướng dẫn chế độ làm việc, nghỉ hè của các giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên

   

  Ngày 28/4/2020 Bộ GDĐT ban hành Công văn 1468/BGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ II năm học 2019-2020 và chế độ làm việc, nghỉ hè của các giáo viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên. Theo đó:

  1. Việc kiểm tra, đánh giá học viên:

  Căn cứ quy định về kiểm tra, đánh giá tại Quyết định 02/2007/QĐ-BDGĐT và Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở GDTX điều chỉnh việc kiểm tra, đánh giá học viên học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng giảm số lần kiểm tra, cụ thể:

  a) Đối với kiểm tra miệng, kiểm tra 15 phút:

  - Những môn học từ 1 tiết đến 1,5 tiết/tuần: ít nhất 1 lần kiểm tra miệng hoặc kiểm tra 15 phút.

  - Những môn học từ 2 tiết đến 3 tiết/tuần: ít nhất 2 lần kiểm tra.

  - Những môn học từ 3,5 tiết đến 4 tiết/tuần: ít nhất 3 lần kiểm tra.

  b) Đối với bài kiểm tra một tiết, thực hành:

  - Những môn học từ 1 tiết đến 2 tiết/tuần: ít nhất 1 bài kiểm tra.

  - Những môn học từ 3 tiết/tuần trở lên: ít nhất 2 bài kiểm tra.

  2. Về chế độ làm việc, nghỉ hè của giáo viên: Chế độ làm việc và nghỉ hè của giáo viên tại các cơ sở GDTX được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1366/BGDĐTNGCBQLGD ngày 22/4/2020 của Bộ GDĐT.

   

   
  2476 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545060   30/04/2020

  vyvy2409
  vyvy2409
  Top 75
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:11/09/2017
  Tổng số bài viết (925)
  Số điểm: 8647
  Cảm ơn: 47
  Được cảm ơn 177 lần


  Như vậy, theo công văn 1366 nêu trên thì thời gian nghỉ hè của giáo viên năm học 2019 - 2020 sẽ được tính bắt đầu từ ngày sau ngày kết thúc năm học 2019 - 2020 theo thời gian thực tế đến ngày tựu trường năm học 2020 – 2021
   

   
  Báo quản trị |  
 • #547600   30/05/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1813)
  Số điểm: 12608
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 282 lần


  Các thầy cô và học sinh đã có thời gian gian nghỉ tết rất dài rồi nên thời gian nghỉ hè sẽ giảm xuống nhiều. Thời gian nghỉ hè của giáo viên năm học 2019-2020 số được tính bắt đầu từ sau ngày kết thúc năm học 2019-2020 (theo thời gian thực tế) đến ngày tựu trường năm học 2020-2021.

   
  Báo quản trị |