Mới: Đối tượng không còn được xác định là công chức từ 1/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #536798 03/01/2020

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 911 lần


  Mới: Đối tượng không còn được xác định là công chức từ 1/7/2020

  Mới: Đối tượng không còn được xác định là công chức từ 1/7/2020

  Đây là nội dung đáng lưu ý tại Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ 1/7/2020.

  Theo đó, căn cứ Luật cán bộ, công chức 2008 thì:

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện;  trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

  Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định mới về công chức như sau:

  Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước

  Như vậy, đối tượng là người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập từ thời điểm 1/7/2020 không còn được xác định là công chức.

  Vậy, chế độ, chính, sách đối với đối tượng này khi còn là công chức đến thời điểm Luật sửa đổi có hiệu lực (1/7/2020) sẽ được giải quyết như thế nào?

  Khoản 19, điều 1 của Luật sửa đổi năm 2019 cũng nêu rõ: Người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập được xác định là công chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức 2008 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành mà không còn là công chức theo quy định của Luật Luật cán bộ, công chức sửa đổi và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 84 của Luật này thì tiếp tục thực hiện chế độ, chính sách và áp dụng các quy định của pháp luật về cán bộ, công chức cho đến hết thời hạn bổ nhiệm giữ chức vụ đang đảm nhiệm.

   

  Cập nhật bởi TuyenBig ngày 03/01/2020 04:42:14 CH
   
  23413 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  admin (06/01/2020) ThanhLongLS (03/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận