Mới: Đề xuất giá bán lẻ điện và mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

Chủ đề   RSS   
 • #603803 06/07/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mới: Đề xuất giá bán lẻ điện và mức hỗ trợ tiền điện sinh hoạt

  Ngày 05/7/2023, Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Theo đó, đề xuất giá bán lẻ điện cùng với mức hỗ trợ tiền điện.

  Đề xuất giá bán lẻ điện

  Tại dự thảo Quyết định, Bộ Công Thương đã đề xuất điều chỉnh biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg thành biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc, cụ thể như sau:

  Dự thảo Quyết định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/06/duthaogiabanledien.doc

  Dự thảo nêu rõ, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt, trạm/trụ sạc xe điện và cơ sở lưu trú du lịch quy định tại Điều 48 Luật Du lịch năm 2017.

  Giá bán lẻ điện theo các cấp điện áp gồm: cao áp trên 35 kV (bao gồm cấp điện áp từ trên 35 kV đến dưới 220 kV và cấp điện áp từ 220 kV trở lên), trung áp từ 01 kV đến 35 kV, hạ áp dưới 01 kV áp dụng cho các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp, trạm/trụ sạc xe điện và cơ sở lưu trú du lịch.

  Giá bán lẻ điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày cho mục đích sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, trạm/trụ sạc xe điện tại các cấp điện áp được áp dụng đối với khách hàng sử dụng điện đủ điều kiện.

  Giá bán lẻ điện cho nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt gồm 5 bậc có mức giá tăng dần nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

  - Biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc được đề xuất như sau:

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền 

  (%)

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt

   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 100

  90%

  Bậc 2: Cho kWh từ 101 – 200

  108%

  Bậc 3: Cho kWh từ 201 - 400

  136%

  Bậc 4: Cho kWh từ 401- 700

  162%

  Bậc 5: Cho kWh từ 701 trở lên

  180% 

  - Biểu giá điện sinh hoạt 6 bậc theo quy định tại Quyết định 28/2014/QĐ-TTg (hiện hành):

  Nhóm đối tượng khách hàng

  Tỷ lệ so với mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền 

  (%)

  Giá bán lẻ điện sinh hoạt

   

  Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50

  92%

  Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100

  95%

  Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200

  110%

  Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300

  138%

  Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400

  154%

  Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên

  159%

   

  Hỗ trợ tiền điện

  Theo Dự thảo Quyết định này, đề xuất Hộ nghèo theo tiêu chí về thu nhập do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ được hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt, mức hỗ trợ hàng tháng tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

  Đối với Hộ chính sách xã hội theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định (không thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện theo quy định nêu trên) và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt trong tháng không quá 50 kWh được hỗ trợ tiền điện tương đương tiền điện sử dụng 30 kWh tính theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành.

  Kinh phí hỗ trợ tiền điện cho các hộ nghèo và hộ chính sách xã hội được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn tài chính hợp pháp khác.

  Xem chi tiết tại Dự thảo Quyết định

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2023/07/06/duthaogiabanledien.doc

   
  400 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (03/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận