[MỚI] Đã có Thông tư 09/2021/TT-BTC Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

Chủ đề   RSS   
 • #567908 20/02/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 742 lần


  [MỚI] Đã có Thông tư 09/2021/TT-BTC Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

  Thông tư Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

  Thông tư Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán

  Ngày 25/1/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 09/2021/TT-BTC hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán, chấm dứt hiệu lực của Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán được ban hành kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-BTC.

  Theo quy định tại văn bản này, Phạm vi, yêu cầu kiểm tra trực tiếp bao gồm:

  (1) Phạm vi kiểm tra định kỳ hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán bao gồm tình hình tuân thủ pháp luật về đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, chế độ kế toán và pháp luật kế toán liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán của đối tượng được kiểm tra. Trong đó:

  a) Các tài liệu, hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra về tình hình tuân thủ pháp luật về đăng ký và duy trì điều kiện hành nghề, điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của các đối tượng được kiểm tra bao gồm: tài liệu liên quan đến hồ sơ đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của đối tượng được kiểm tra và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm tra;

  b) Các hồ sơ, tài liệu về tình hình tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, chế độ kế toán và pháp luật kế toán liên quan trong quá trình hành nghề, kinh doanh dịch vụ kế toán của đối tượng được kiểm tra đối với các hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã hoàn thành hoặc các phần công việc của hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán đã hoàn thành được tính từ khi thành lập doanh nghiệp hoặc từ lần kiểm tra trước đến thời điểm kiểm tra.

  (2) Phạm vi kiểm tra đột xuất hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán được nêu trong Quyết định kiểm tra.

  (3) Yêu cầu của quá trình kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán

  a) Tuân thủ các quy định của pháp luật kế toán;

  b) Đảm bảo tính độc lập, khách quan trong quá trình kiểm tra,

  c) Tuân thủ các yêu cầu về bảo mật theo quy định của pháp luật về kế toán, chuẩn mực nghề nghiệp;

  d) Các nội dung đánh giá, kết luận trong Biên bản kiểm tra phải được nêu rõ ràng trên cơ sở xem xét, đánh giá và xét đoán chuyên môn của Đoàn kiểm tra. Kết luận kiểm tra về các hạn chế, sai sót của đối tượng được kiểm tra phải có bằng chứng thích hợp chứng minh.

  Thông tư 09 có hiệu lực thi hành kể từ 1/4/2021.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi hiesutran159 ngày 20/02/2021 10:29:18 SA
   
  1317 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  admin (22/02/2021) ThanhLongLS (20/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận