MỚI: Đã có Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

Chủ đề   RSS   
 • #567773 11/02/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 533 lần


  MỚI: Đã có Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng

  Ngày 9/2/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó có nội dung mới về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng. Đây là quy định mới so với Nghị định 24a/2016/NĐ-CP bị thay thế.

  Cụ thể, tại Điều 6 Nghị định 09, việc Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng được quy định như sau:

  Thứ nhất, việc triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về xây dựng và pháp luật có liên quan.

  Thứ hai, đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng | thuộc đối tượng phải chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trong quá trình thẩm định để chấp thuận chủ trương đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về vật liệu xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, cụ thể như sau:

  - Lấy ý kiến Bộ Xây dựng đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất vật liệu xây dựng mới hoặc sử dụng công nghệ mới: dự án đầu tư có công trình cấp đặc biệt, cấp I ảnh hưởng lớn đến an toắn, lợi ích cộng đồng hoặc được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên;

  - Lấy ý kiến Sở Xây dựng địa phương nơi thực hiện dự án đối với các dự án đầu tư còn lại không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này.

  Thứ ba, nội dung lấy ý kiến bao gồm:

  - Đánh giá sự phù hợp về nguồn nguyên liệu sản xuất của dự án so với quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng

  - Đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua các chỉ tiêu về tiêu hao nguyên liệu, năng lượng, tác động môi trường quy mô đầu tư, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án.

  Nghị định 09/2021/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành và thay thế cho 02 Nghị định: Nghị định 24a/2016/NĐ-CP và Nghị định 95/2019/NĐ-CP.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm.

   
  1456 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vankhanhnhu vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (11/02/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận