[MỚI] Công chức nào sẽ được chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của Bộ Nội vụ?

Chủ đề   RSS   
 • #571529 25/05/2021

  vankhanhnhu
  Top 200
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:10/11/2020
  Tổng số bài viết (445)
  Số điểm: 8732
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 535 lần


  [MỚI] Công chức nào sẽ được chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ của Bộ Nội vụ?

  Chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ - Minh họa

  Chuyển đổi vị trí công tác theo định kỳ - Minh họa

  Ngày 24/5/2021, Bộ Nội vụ vừa có Quyết định 638/QĐ-BNV ban hành Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ. Xin trích dẫn danh sách cụ thể đến bạn đọc.

  Theo đó, Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 638 chỉ ra các vị trí công tác sau:

  *Các vị trí quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

  (1) Phân bổ ngân sách.

  (2) Kế toán.

  (3) Mua sắm công.

  *Các vị trí trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc

  (4) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ, | công chức, viên chức.

  (5) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền điều động, luân | chuyển cán bộ, công chức, viên chức.

  (6) Thẩm định hồ sơ nhân sự để trình cấp có thẩm quyền đào tạo, bồi dưỡng | cán bộ, công chức, viên chức.

  (7) Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức.

  (8) Tổ chức thi nâng ngạch công chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

  (9) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy.

  (10) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về biên chế.

  (11) Thẩm định các đề án thành lập, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước.

  (12) Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện, tổ chức phi chính phủ trong nước.

  (13) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

  (14) Thẩm định hồ sơ người có công.

  (15) Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật.

  (16) Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.

  (17) Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

  (18) Thẩm định dự án.

  (19) Đấu thầu và quản lý đấu thầu.

  (20) Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn.

  (21) Quản lý ODA.

  (22) Tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thuộc các trường công lập.

  (23) Làm công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của đơn vị.

  (24) Công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành.

  Ngoài ra, trong Quy định còn có Các trường hợp chưa và không thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tácThời hạn thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

  Quyết định 638/QĐ-BNV có hiệu lực thi hành ngay, xem chi tiết tại file đính kèm.

  Cập nhật bởi vankhanhnhu ngày 25/05/2021 09:44:24 SA
   
  1019 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận