Mới: Căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức từ 20/7/2020

Chủ đề   RSS   
 • #548261 02/06/2020

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 900 lần


  Mới: Căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế và cơ cấu ngạch công chức từ 20/7/2020

  - Căn cứ xác định vị trí việc làm + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức; + Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành. - Căn cứ xác định biên chế công chức + Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; + Mức độ hiện đại hoá về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng : dụng công nghệ thông tin; + Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao; + Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. - Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức + Vị trí việc làm; + Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm; + Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Những thay đổi về vị trí việc làm và biên chế công chức cần biết từ 20/7/2020

  Ngày 1/6/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

  Theo đó, căn cứ xác định vị trí việc làm, biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức cụ thể như sau:

  - Căn cứ xác định vị trí việc làm gồm:

  + Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức;

  + Mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động, phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

  - Căn cứ xác định biên chế công chức gồm:

  + Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm;

  + Mức độ hiện đại hoá về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng : dụng công nghệ thông tin;

  + Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao;

  + Đối với cơ quan, tổ chức ở địa phương, ngoài các căn cứ quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này còn phải căn cứ vào quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và đặc điểm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  - Căn cứ xác định cơ cấu ngạch công chức gồm:

  + Vị trí việc làm;

  + Mức độ phức tạp của công việc đối với từng vị trí việc làm;

  + Tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm.

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ 20/7/2020 thay thế Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, Nghị định 21/2010/NĐ-CPNghị định 110/2015/NĐ-CP.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  48852 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  enychi (03/06/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận