[MỚI]: Cách xác định tiền SD đất hằng năm đối với đất QP, AN kết hợp với hoạt động LĐ, SX

Chủ đề   RSS   
 • #569370 26/03/2021

  jacktran159
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/03/2021
  Tổng số bài viết (249)
  Số điểm: 5148
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 238 lần


  [MỚI]: Cách xác định tiền SD đất hằng năm đối với đất QP, AN kết hợp với hoạt động LĐ, SX

  Nghị định quy định chi tiết Nghị quyết 132/2020/QH14 về thí điểm chính sách tháo gỡ vướng mắc đất quốc phòng

  Quy định chi tiết Nghị quyết 132/2020/QH14 về chính sách tháo gỡ vướng mắc đất quốc phòng

  Ngày 25/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 26/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng  trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Văn bản này hướng dẫn phương pháp xác định tiền sử dụng đất hằng năm đối với trường hợp sử dụng đất này.

  Cụ thể, công thức tính như sau:

  Tiền sử dụng đất hằng năm

  =

  Diện tích đất sử dụng kết hợp với lao động sản xuất, xây dựng kinh tế theo phương án được duyệt

  x

  Giá đất cụ thể theo mục đích sử dụng kết hợp

  x

  Tỷ lệ % đơn giá sử dụng đất hằng năm

  x

  Tỷ lệ % doanh thu ngoài nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hằng năm

  Trong đó:

  - Mục đích sử dụng kết hợp được xác định theo loại đất quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai. Trường hợp sử dụng đất vào nhiều mục đích khác nhau mà không xác định được ranh giới sử dụng đất giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất kết hợp được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất.

  - Giá đất cụ thể theo mục đích sử dụng kết hợp của năm tính thu tiền sử dụng đất được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp trong năm sử dụng đất có sự biến động về giá đất trong bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất thì áp dụng theo mức cao nhất.

  - Tỷ lệ % đơn giá sử dụng đất hàng năm được áp dụng theo tỷ lệ phần trăm (%) tỉnh đơn giá thuê đất một năm của năm tỉnh thu tiền sử dụng đất theo Nghị định của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. Trường hợp trong năm sử dụng đất có sự biến động về tỷ lệ % đơn giá sử dụng đất thì áp dụng theo mức cao nhất.

  - Tỷ lệ % doanh thu ngoài nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh hằng năm được xác định theo báo cáo tài chính hằng năm của đơn vị, doanh nghiệp.

  Ngoài ra, cần lưu ý:

  (1) Thời điểm tính thu tiền sử dụng đất hằng năm

  a) Năm đầu tiên được tính từ ngày đầu của tháng kế tiếp sau khi quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất hoặc phương án xử lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 của năm đó.

  Trường hợp phương án sử dụng đất hoặc phương án xử lý kết thúc trong năm đầu tiên thì tiền sử dụng đất hằng năm tính từ ngày đầu của tháng kể tiếp sau khi quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất hoặc phương án xử lý có hiệu lực đến ngày cuối cùng của tháng kết thúc phương án sử dụng đất hoặc phương án xử lý;

  b) Từ năm thứ hai được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm;

  c) Năm kết thúc được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối cùng của 4 tháng kết thúc phương án sử dụng đất hoặc phương án xử lý.

  (2) Cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thuộc Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì xác định tiền sử dụng đất hằng năm đối với đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt và gửi thông báo nghĩa vụ tài chính đến đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an.

  Đối với dự án, hợp đồng sử dụng đất, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết trước ngày Nghị quyết 132/2020/QH14 có hiệu lực thi hành nhưng chưa thu tiền sử dụng đất thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phương án xử lý được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, Cục Kinh tế thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thuộc Bộ Công an căn cứ dự án, hợp đồng thuê đất, hợp đồng liên doanh, liên kết đã ký kết và báo cáo tài chính để xác định số tiền đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an phải nộp theo dự án, hợp đồng trước ngày Nghị quyết

  số 132/2020/QH14 có hiệu lực thi hành nhưng phải đảm bảo không thấp hơn | tiền sử dụng đất hằng năm tính theo quy định tại khoản 1 Điều này.

  (3) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nghĩa vụ tài chính, đơn vị, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

  (4) Trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính quy định tại mục (3) thì thực hiện theo quy định như sau:

  a) Đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an phải nộp tiền chậm nộp bằng | 0,03%/ngày tính trên số tiền sử dụng đất hằng năm chậm nộp;

  b) Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày chậm nộp tiền theo quy định tại | khoản 4 Điều này mà đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an vẫn không nộp | hoặc nộp không đầy đủ tiền sử dụng đất hằng năm thì Bộ trưởng Bộ Quốc

  phòng, Bộ trưởng Bộ Công an chấm dứt phương án sử dụng đất quốc phòng,

  c) Cục Tài chính thuộc Bộ Quốc phòng, Cục Kế hoạch và tài chính thuộc | Bộ Công an có trách nhiệm xác định, thông báo và thu số tiền chậm nộp đối với đơn vị, doanh nghiệp quân đội, công an thuộc trường hợp chậm nộp theo quy định tại mục (2) và (3)

  Xem chi tiết Nghị định tại file đính kèm dưới đây.

  Cập nhật bởi jacktran159 ngày 26/03/2021 08:17:54 SA
   
  1108 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn jacktran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/03/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận