Mỗi cá nhân được sở hữu tối đa 05 số thuê bao di động trả trước

Chủ đề   RSS   
 • #403438 21/10/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4258 lần


  Mỗi cá nhân được sở hữu tối đa 05 số thuê bao di động trả trước

  Thay vì mỗi cá nhân chỉ được phép sở hữu tối đa 03 số thuê bao di động trả trước như hiện nay thì trong thời gian tới, mỗi cá nhân được sở hữu tối đa 05 số thuê bao di động trả trước.

  Quy định này nhằm nới rộng quyền sở hữu, sử dụng của cá nhân trong dịch vụ viễn thông hơn và được đề cập tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước của Bộ Thông tin truyền thông.

  Ngoài ra, các chủ sở hữu của số thuê bao di động trả trước có thông tin không chính xác buộc phải đăng ký lại thông tin này.

  thuê bao di động trả trước

  Cơ quan, tổ chức đăng ký nhiều số điện thoại phải nêu rõ mục đích sử dụng từng số máy

  Cụ thể, cơ quan, tổ chức phải xuất trình các giấy tờ sau khi đến đăng ký trực tiếp tại điểm đăng ký thông tin thuê bao:

  - Giấy giới thiệu.

  - Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

  - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật.

  - Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của các cá nhân thuộc cơ quan, tổ chức được đăng ký thông tin thuê bao.

  Nội dung của Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước tối thiểu phải có đầy đủ thông tin dưới đây:

  * Đối với chủ thuê bao là cơ quan, tổ chức đăng ký cho cán bộ, nhân viên sử dụng:  

  - Tên cơ quan, tổ chức.

  - Địa chỉ trụ sở giao dịch.

  - Họ tên, chức vụ của người đại điện theo pháp luật.

  - Chức vụ của người đại điện theo pháp luật.

  - Số đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).

  - Số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng và số thuê bao).

  - Họ và tên người sử dụng số thuê bao.

  - Ngày tháng năm sinh.

  - Quốc tịch.

  - Số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, nơi cấp, ngày cấp của chủ thuê bao (trường hợp chứng minh nhân dân mới không có thông tin nơi cấp thì không điền thông tin này).

  * Đối với chủ thuê bao là cơ quan, tổ chức đăng ký để sử dụng cho thiết bị:

  - Tên cơ quan, tổ chức.

  - Địa chỉ trụ sở giao dịch.

  - Họ tên, chức vụ của người đại điện theo pháp luật.

  - Số đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).

  - Danh sách số máy thuê bao đầy đủ (mã mạng và số thuê bao).

  - Mục đích sử dụng cho từng số máy.

  Khi tiếp nhận đăng ký thông tin thuê bao, nhân viên giao dịch phải yêu cầu chủ thuê bao cung cấp bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu để lưu giữ, bản gốc để đối chiếu; kiểm tra và đối chiếu với thông tin trong “Bản khai thông tin thuê bao di động trả trước”.

  Trong trường hợp phát hiện bản khai thông tin thuê bao không đúng với chứng minh nhân dân, hộ chiếu xuất trình; hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu không hợp lệ thì nhân viên giao dịch không được chấp nhận thông tin đăng ký và phải thông báo cho chủ thuê bao biết.

  Trường hợp các thông tin hợp lệ thì tiếp nhận bản khai, chụp lại bản khai thông tin thuê bao, chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu để lưu giữ bản mềm trên máy tính.

  Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được bản khai đăng ký thông tin thuê bao hợp lệ, chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao phải gửi về doanh nghiệp viễn thông di động (qua đường kết nối viễn thông, Internet) thông tin thuê bao đã được đăng ký theo bản khai, bản chụp chứng minh nhân dân, hộ chiếu; tên, địa chỉ của chủ điểm đăng ký thông tin thuê bao. Không được sử dụng dịch vụ nhắn tin, điện thoại, Fax và SIM đa năng để đăng ký và chuyển thông tin thuê bao.

  Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được thông tin thuê bao chuyển về từ các điểm đăng ký thông tin thuê bao, doanh nghiệp viễn thông di động có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ, bố trí nhân công trực tiếp kiểm tra, rà soát thông tin thuê bao đã đăng ký.

  Trường hợp phát hiện thông tin thuê bao còn thiếu, không chính xác, không rõ, trùng lặp; tần suất, thời điểm đăng ký thông tin thuê bao không hợp lý hoặc các sai phạm khác, phải yêu cầu các điểm đăng ký thông tin thuê bao đăng ký lại.

  Trường hợp thông tin thuê bao đã đầy đủ và chính xác, thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu thuê bao di động trả trước của doanh nghiệp.

  Hủy thuê bao nếu trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm đăng ký mà không gọi hay nhắn tin đến doanh nghiệp viễn thông

  Cụ thể, sau 72 giờ kể từ khi hoàn thành đăng ký thông tin thuê bao, nếu thuê bao không thực hiện gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến doanh nghiệp viễn thông di động để kích hoạt dịch vụ  thì thông tin thuê bao đã đăng ký sẽ bị hủy. Chủ thuê bao muốn sử dụng dịch vụ phải làm thủ tục như đối với thuê bao mới.

  Xem chi tiết tại dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BTTTT về quản lý thuê bao di động trả trước của Bộ Thông tin truyền thông tại đây.

  Cập nhật bởi nguyenanh1292 ngày 21/10/2015 03:34:21 CH
   
  5924 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận