Mới: Bằng đại học sẽ không bắt buộc ghi loại hình đào tạo từ 1/3/2020

Chủ đề   RSS   
 • #538301 03/02/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Mới: Bằng đại học sẽ không bắt buộc ghi loại hình đào tạo từ 1/3/2020

  Mới: Bằng đại học sẽ không bắt buộc ghi loại hình đào tạo từ 1/3/2020

  Là nội dung được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung ghi trên văn bằng và phụ lục văn bàng giáo dục đại học. Thông tư có hiệu lực từ 01/3/2020 thay thế Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT

  Theo đó, 10 nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học gồm:

   1. Tiêu đề:

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  2. Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo (bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ, văn bằng trình độ tương đương).

  3. Ngành đào tạo.

  4. Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng.

  5. Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

  6. Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

  7. Hạng tốt nghiệp (nếu có).

  8. Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

  9. Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định;

  10. Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

  Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT có những điểm nổi bật so với quy định hiện hành như sau:

  - Thứ nhất, theo quy định hiện hành (Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT) người tốt nghiệp sẽ được phân biệt về xếp loại bằng tốt nghiệp theo các mức gồm: xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá, trung bình nhưng nội dung của thông tư mới lại Bổ sung mục là “Hạng tốt nghiệp” (nếu có) trên bằng tốt nghiệp đại học.

  - Thứ hai, nội dung trên văn bằng không còn thể hiện hình thức đào tạo gồm: chính quy, vừa làm vừa học, học từ xa, tự học có hướng dẫn

  Như vậy, bằng tốt nghiệp đại học sẽ không  ghi loại hình "chính quy" hay “Học từ xa”, “Tự học có hướng dẫn” như quy định hiện hành.

  Tuy nhiên Cần chú ý:

  - Thông tư quy định trên nội dung chính phụ lục văn bằng, thông tin văn bằng sẽ gồm: tên cơ sở giáo dục đh cấp bằng chuyên ngành đào tạo, ngày nhập học, ngôn ngữ đào tạo, thời gian đào tạo, trình độ đào tạo theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam, hình thức đào tạo.

  - Cơ sở giáo dục đại học được bổ sung các nội dung khác ghi trên văn bằng giáo dục đại học phù hợp với quy định của pháp luật.

  => Vậy trên phụ lục văn bằng hình thức đào tạo vẫn được thể hiện.

  Xem chi tiết văn bản tại file đính kèm:

   
  21069 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (04/02/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận