Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật Đấu thầu

Chủ đề   RSS   
 • #588323 27/07/2022

  Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật Đấu thầu

  1. Những điểm mới về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật Đấu thầu

  1.1. Lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu

  Theo điểm d, đ, e và g khoản 1 Điều 1 của Dự thảo đã làm rõ hơn phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 bao gồm các hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc:

  - Dự toán mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Dự án, dự toán mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công;

  - Dự án, dự toán mua sắm hàng dự trữ quốc gia sử dụng vốn nhà nước;

  - Dự án, dự toán mua sắm mua thuốc, vật tư y tế sử dụng vốn nhà nước, nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập.

  Dự thảo cũng bãi bỏ quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Đấu thầu 2013 về việc lựa chọn nhà thầu thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam mà dự án đó sử dụng vốn nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

  Bên cạnh đó, Dự thảo vẫn điều chỉnh hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sau:

  - Dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập;

  - Dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

  - Dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản này có sử dụng vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án.

  1.2. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư

  Theo khoản 2 Điều 1 Dự thảo cũng mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2013 theo hướng bổ sung họat động lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư kinh doanh:

  - Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

  - Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng có một hoặc nhiều công năng gồm: nhà ở thương mại; trụ sở, văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ;

  - Dự án đầu tư phải tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

  1.3. Đối tượng áp dụng

  Ngoài các tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh (nêu trên), tại khoản 2 Điều 2 Dự thảo đã bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh là tổ chức có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu chọn áp dụng Luật này nhưng phải xác định cụ thể các điều, khoản, điểm sẽ thực hiện theo quy định của Luật này.

  2. Các trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự thảo Luật Đấu thầu

  Ngoài ra, Dự thảo quy định cụ thể các hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu tại khoản 3 Điều 1 gồm:

  - Dự án đối tác công tư (PPP);

  - Các hoạt động chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, mua hoặc thuê nhà, trụ sở, bất động sản hoặc các quyền liên quan đến các hoạt động này;

  - Gói thầu của chủ đầu tư, bên mời thầu nhằm cung cấp hỗ trợ quốc tế bao gồm cả viện trợ phát triển;

  - Gói thầu được tài trợ bởi tổ chức quốc tế, cá nhân, tổ chức trong nước hoặc được tài trợ, cho vay, hỗ trợ từ nước ngoài hoặc quốc tế mà có yêu cầu áp dụng các điều kiện, quy định về lựa chọn nhà thầu của tổ chức, nhà tài trợ quốc tế, cá nhân, tổ chức trong nước đó;

  - Gói thầu được tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam;

  - Lựa chọn nhà thầu, đối tác để trực tiếp thực hiện hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí;

  - Hoạt động lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án;

  - Lựa chọn thành viên trong ban hòa giải, ban trọng tài để xử lý tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng; thành viên trong hội đồng giải quyết kiến nghị.

   
  548 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn tranquanghung651999@gmail.com vì bài viết hữu ích
  anhhong58 (31/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588388   27/07/2022

  Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật Đấu thầu

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. So với quy định hiện hành, Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh; làm rõ cơ chế tổ chức lựa chọn nhà thầu của doanh nghiệp nhà nước theo các phương án; sửa đổi các quy định về: hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư, quy trình, thủ tục, thời gian đấu thầu lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; ưu tiên, ưu đãi đối với nhà thầu sản xuất hàng hóa trong nước; giải quyết kiến nghị…Dự kiến văn bản sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có hoạt động liên quan tới đấu thầu trong các lĩnh vực xây dựng, giáo dục, y tế, môi trường, cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư…

   
  Báo quản trị |  
 • #588698   30/07/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1267)
  Số điểm: 9436
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 186 lần


  Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật Đấu thầu

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Theo dự thảo này thì mình thấy rằng nhà làm luật đang muốn quy định chi tiết, cụ thể hơn về cơ chế quản lý. Đặc biệt là yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp lựa chọn tự nguyện áp dụng đấu thầu thì phải quy định cụ thể điều, khoản, điểm áp dụng.

   
  Báo quản trị |  
 • #589024   31/07/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Mở rộng phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng trong dự thảo Luật Đấu thầu

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin thực sự hữu ích này.

  Để phù hợp với thực tế các gói thầu,theo ý kiến cá nhân của mình, việc bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh cũng như mở rộng phạm vi điều chỉnh của Dự thảo là hết sức cần thiết.

   
  Báo quản trị |