Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

Chủ đề   RSS   
 • #591746 28/09/2022

  huynhthanhch

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:22/07/2022
  Tổng số bài viết (28)
  Số điểm: 785
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 31 lần


  Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

  Mình có vấn đề thắc mắc sau đây, mong được gải đáp. Theo quy định tại Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 thì:

  Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

  [...]

  5. Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường. [...]”

  Vậy khi phân chia lợi nhuận sau thuế của công ty TNHH hai thành viên trở lên kinh doanh lĩnh vực sản xuất nông sản cho hai thành viên góp vốn (là người cùng gia đình) thì có được miễn thuế TNCN không?

  Mong được mọi người giúp đỡ cho vấn đề này ạ.

   

   
  905 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591753   28/09/2022

  Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

  Chào bạn, mình xin được có vài ý kiến hỗ trợ cho trường hợp của bạn như sau:

  Theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC thì:

  Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

  [...]

  3. Thu nhập từ đầu tư vốn

  [...]

  c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

  Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vốn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ.

  [...]”

  Như vậy, khoản lợi tức mà hai cá nhân bạn nhắc đến nhận được do tham gia góp vốn vào công ty TNHH hai thành viên trở lên là khoản thu nhập phải chịu thuế TNCN. Theo đó, khoản thu nhập này sẽ bị tính thuế TNCN theo quy định tại Điều 10 Thông tư 111/2013/TT-BTC.

  Ngoài ra, căn cứ pháp lý mà bạn trích dẫn là dành cho cá nhân, hộ gia đình trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường, còn hai cá nhân mà bạn nhắc đến chỉ là góp vốn chứ không phải trực tiếp tham gia, do đó không thể áp dụng căn cứ mà bạn trích dẫn.

  Mong là thông tin mình đưa ra hữu ích cho bạn.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn vantrinh4120@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/09/2022)
 • #592843   27/10/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 119 lần


  Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

  Mình bổ sung thêm quan điểm như sau:

  Căn cứ theo khoản Điều 69 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định điều kiện để chia lợi nhuận của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

  Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn trả sau khi chia lợi nhuận.

  Như vậy, công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Tức là công ty phải hoàn thành các nghĩa vụ này trước rồi mới thực hiện việc chia lợi nhuận cho thành viên.

  Còn trình tự, thủ tục, hồ sơ chia như thế nào do Hội đồng thành viên Công ty quyết định và thể hiện trong Điều lệ công ty.

   
  Báo quản trị |  
 • #594124   23/11/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

  Mình trả lời như sau: Căn cứ Khoản 1 Điều 49 Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có quy định như sau: 

  1. Thành viên công ty có các quyền sau đây:

  a) Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;

  b) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật này;

  c) Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

  d) Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản;

  đ) Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ;

  e) Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và hình thức khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

  g) Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và người quản lý khác theo quy định tại Điều 72 của Luật này;

  h) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

  Theo quy định nêu trên thì các cá nhân góp vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn sẽ được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenthikimdung2000 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (24/11/2022)
 • #600963   30/03/2023

  legiadien
  legiadien

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:26/03/2023
  Tổng số bài viết (47)
  Số điểm: 470
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 4 lần


  Mình có thắc mắc cần được giải đáp về phân chia lợi nhuận sau thuế cho các thành viên góp vón

  Cám ơn câu hỏi của bạn, vấn đề này mình xin được giải đáp như sau:

  Theo khoản điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 quy định nguyên tắc chia lợi nhuận trong công ty cổ phần như sau:

  - Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty.

  - Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

  - Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ công ty.

  - Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần nhưng phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

   
  Báo quản trị |