Miễn thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

Chủ đề   RSS   
 • #508795 29/11/2018

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Miễn thuế TNCN trong trường hợp chuyển nhượng bất động sản

  - Trường hợp mình chỉ có một sổ đỏ cho một căn hộ, đã sở hữu tối thiểu 183 ngày và muốn chuyển nhượng, như vậy mình sẽ được miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng căn hộ này đúng không?

  - Sau đó, tôi mua tiếp căn hộ khác, ra sổ, sở hữu tiếp tối thiểu 183 ngày và muốn chuyển nhượng, vậy tôi sẽ tiếp tục được miễn thuế thu nhập khi chuyển nhượng lần 2 này ? Số ngày 183 ngày nêu trên có áp dụng cho căn hộ thứ 2 hay không ?

  - Nếu được miễn thuế cho lần chuyển nhượng thứ 2, pháp luật có quy định tối thiểu bao nhiêu ngày kể từ ngày bán căn hộ thứ nhất đến ngày mua căn hộ thứ 2 không ?

   

   
  1610 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #508800   29/11/2018

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Căn cứ theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 4 Nghị định 65/2013/NĐ-CP, cụ thể
   
  “Điều 4. Thu nhập được miễn thuế
   
  2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
  Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:
  a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);
  Thêm quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC cụ thể như sau:
  “b.1.2) Có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày. 
  Thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi theo quy định của pháp luật về đất đai thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trước khi được cấp lại, cấp đổi
   
  Như vậy anh cần đáp ứng 2 điều kiện:
  - Tại thời điểm chuyển nhượng chỉ có 1 Bất động sản duy nhất;
  - Tại thời điểm chuyển nhượng bất động sản phải được cấp GCNQSĐ tối thiểu 183 ngày.
  Vậy kể cả là bất động sản thứ 2 cũng cần đáp ứng điều kiện 183 ngày.
   
  Báo quản trị |