Miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT học sinh cần đáp ứng điều kiện gì?

Chủ đề   RSS   
 • #602847 26/05/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT học sinh cần đáp ứng điều kiện gì?

  Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp bắt đầu, đây là kỳ thi quan trọng nhất cho cả một quá trình học. Dù vậy, không phải tất cả các học sinh đều phải dự thi tốt nghiệp THPT. 
   
  Đó thường là những thí sinh tham gia các kỳ thi quốc tế. Vậy để được miễn thi tốt nghiệp THPT thì học sinh cần đáp ứng điều kiện gì?
   
  mien-thi-ky-thi-tot-nghiep-thpt-hoc-sinh-can-dap-ung-dieu-kien-gi
   
  1. Điều kiện miễn thi môn thi Ngoại ngữ xét công nhận tốt nghiệp 
   
  Theo Điều 35 Quy chế kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định học sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau như sau:
   
  - Trường hợp được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT bao gồm:
   
  + Là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
   
  + Có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT hằng năm của Bộ GDĐT.
   
  - Thí sinh được miễn thi bài thi Ngoại ngữ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp THPT.
   
  - Thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn thi bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT như thí sinh không được miễn thi.
   
  2. Điều kiện miễn thi tất cả các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT
   
  Căn cứ Điều 36 Quy chế kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định việc miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT cho học sinh đáp ứng các yêu cầu sau:
   
  (1) Người tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa.
   
  Theo đó, người được triệu tập tham gia kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực các môn văn hóa được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12.
   
  - Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực từ loại khá trở lên.
   
  - Có tên trong danh sách miễn thi của Bộ GDĐT.
   
  (2) Người tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ
   
  Người trong đội tuyển tham gia các cuộc thi Olympic quốc tế hoặc Olympic khu vực về khoa học kỹ thuật, văn hóa - văn nghệ được miễn thi tất cả các bài thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT nếu đáp ứng các điều kiện sau:
   
  - Được triệu tập vào học kỳ 2 lớp 12;
   
  - Xếp loại cả năm lớp 12 đạt hạnh kiểm và học lực từ loại trung bình trở lên;
   
  - Có tên trong công văn đề nghị miễn thi và xác nhận tham dự tập huấn và dự thi đúng quy định của cơ quan tuyển chọn gửi đến sở GDĐT trước ngày thi tốt nghiệp THPT.
   
  (3) Người khuyết tật hoặc nhiễm chất độc hóa học tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT
   
  Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Nghị định 28/2012/NĐ-CP; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, bản thân bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   
  - Đối với người khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế này; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;
   
  - Đối với người khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung: Được Hiệu trưởng trường phổ thông nơi đăng ký học tập xác nhận kết quả thực hiện Kế hoạch giáo dục cá nhân từng năm ở cấp THPT; có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyền cấp;
   
  - Đối với người hoạt động kháng chiến, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Học hết chương trình THPT; đủ điều kiện dự thi theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Quy chế kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT; có giấy xác nhận bị nhiễm chất độc hóa học và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên do cơ quan có thẩm quyền cấp.
   
  Như vậy, các thí sinh được lựa chọn vào đội tuyển thi các môn quốc tế và khu vực như trên sẽ được miễn toàn bộ các bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Trừ môn ngoại ngữ chỉ được miễn một môn ngoại ngữ.
   
  2131 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận