Miễn nhiệm và bầu trưởng xóm mới

Chủ đề   RSS   
 • #569916 31/03/2021

  Miễn nhiệm và bầu trưởng xóm mới

  Mình cần mọi người hỗ trợ trường hợp tại xóm của mình có người xin từ chức là Trưởng xóm, thường thủ tục phê duyệt mình cũng biết là phức tạp nhưng mình cho hỏi là người đó chỉ làm đơn xin từ chức lên mặt trận cơ sở miễn nhiệm thôi được không?
   
  Còn việc bầu lại Trưởng xóm mới thì mình làm luôn được không hay là tới đợt bầu cử tới đây mới làm? Và thủ tục làm sao?
   
   
  626 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #569919   31/03/2021

  MewBumm
  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1917)
  Số điểm: 12635
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Về vấn đề của bạn, mình có tìm hiểu thì thấy được thực hiện theo Quy trình miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố hiện thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN về hướng dẫn thi hành các điều 11, điều 14, điều 16, điều 22 và điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn do Chính phủ - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành. Theo đó có thể gói gọn theo các bước sau:
   
  Thứ nhất: Người xin miễn nhiệm phải có đơn, trong đó nêu rõ lý do của việc xin miễn chức danh Trưởng thôn (xóm)
   
  Thứ hai: Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố chủ trì hội nghị miễn nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Hội nghị này là hội nghị cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố nơi có trưởng thôn xin miễn nhiệm. Trình tự hội nghị thực hiện theo Điểm c Khoản 2 Điều 10 văn bản trên.
   
  Thứ ba: Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố gửi báo cáo lên.
   
  Cũng theo Điều 10 Cũng theo quy định trên thì việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố mới phải được tiến hành trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả miễn nhiệm của UBND cấp xã/phường. Quy trình bầu thực hiện theo Điều 6 đến Điều 8 văn bản trên, không cần phải tới đợt bầu cử tới đây mới làm.
   
  Báo quản trị |