Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Chủ đề   RSS   
 • #516437 02/04/2019

  Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

  Kính chào Luật sư! Nhờ Luật sư tư vấn giúp:

  Công ty em là Công ty cổ phần (Công ty mẹ) có góp 95% cổ phần vào  một Công ty con tại Gia Lai. Chủ tịch hội đồng quản trị tại Công ty con cũng đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Công ty mẹ, nhưng nay Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty con không còn là thành viên  hội đồng quản trị Công ty mẹ. Vậy cho em hỏi?

  Nay Công ty mẹ muốn miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty con có được không và cần phải làm những thủ tục gì để miễn nhiệm? Theo em được biết anh Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty con không có đơn xin từ nhiệm và cũng không có vi phạm gì.

  Xin trân trọng cảm ơn Luật sư?

   

   
  948 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn inseco vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận