Miễn giảm tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #552434 22/07/2020

  Miễn giảm tiền sử dụng đất

  Hộ đang sử dụng đất ở được công nhận quyền SD đất và cấp giấy chứng nhận QSD đất ở trong hạn mức, là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn có được miễn tiền SD đất không? Có ý kiến cho rằng: Hộ này chỉ được giảm tiền SD đất theo khoản 1 điều 12 NĐ 45 mà không được miễn tiền SD đất, vì: khoản 1 điều 11  nghị định 45 chỉ áp dụng đối với trường hợp giao đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn.

   
  2947 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn chicucthuentnx vì bài viết hữu ích
  enychi (24/07/2020) ThanhLongLS (22/07/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận