Miễn giảm tiền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #545638 08/05/2020

  Miễn giảm tiền sử dụng đất

  Tôi đang sử dụng một thửa đất ở có nhà trên đất từ năm 1999 với diện tích 200m2 tại xã đặc biệt khó khăn và tôi là người dân tộc thái, nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay tôi được xã cho phép lập hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất ở với diện tích 200m2.

  Luật sư cho biết tôi có được miễn giảm tiền sử dụng đất khi được  UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

   
  788 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nvthinh vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (08/05/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545646   08/05/2020

  Chào bạn, theo quy định khi cấp sổ chỉ được miễn giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp là thương bệnh binh và chỉ miễn giảm đối với diện tích đất ở ngoài hạn mức. Đối với hộ nghèo thì được ghi nợ tiền sử dụng đất. Diện tích đất ở của bạn là diện tích trong hạn mức nên không được miễn giảm

   
  Báo quản trị |