Miễn, giảm lãi, phí tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Chủ đề   RSS   
 • #571827 30/05/2021

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1152)
  Số điểm: 8400
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Miễn, giảm lãi, phí tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

  Có thể thấy thời gian qua và ngay tại thời điểm bây giờ, tình hình dịch bệnh phức tạp những tác động từ trận dịch này tác động rất lớn và ảnh hưởng tới nên kinh té không chỉ của nước ta nói riêng mà chung cho thế giới. Do đó, chính phủ luôn đặt ra những kế hoạch để ứng phó và cân bằng những tác động này.

  Đặc biệt về phía ngành ngân hàng, thời gian vừa qua, trước tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai nhiều giải pháp về tín dụng và lãi suất nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch (trong đó có các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch, lữ hành, giao thông.
   
  Đặc biệt về vấn đề tín dụng, NHNN đã ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 tạo cơ sở pháp lý và hướng dẫn các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ tại thời điểm trước dịch, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp tục vay mới để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
   
  Như vậy, các tổ chức tín dụng cũng như ngân hàng thực hiện miễn, giảm lãi, phí tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, quy định thế nào dưới góc độ pháp luật về thuật ngữ này: Miễn, giảm lãi, phí tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-NHNN, cụ thể như sau:
   
  - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021 và khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid - 19.
   
  - Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng theo quy định tại Thông tư này thực hiện đến ngày 31/12/2021.
   
  Đây là những văn bản mới và liên tục điều chỉnh những quy định pháp luật sát gần lại với thực tiễn hơn nhất là trong tình hình này.

   

   
  1121 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận