Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604751 15/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2008)
  Số điểm: 65525
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1711 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn mới nhất 2023

  Hợp đồng lao động chính là văn bản pháp lý quan trọng nhất trong quan hệ lao động giữa doanh nghiệp với NLĐ. Mọi thứ xoay quanh mối quan hệ này được thực hiện dựa trên hợp đồng. 
   
  Hiện nay có 02 loại HĐLĐ là loại có xác định thời hạn và loại hợp đồng không xác định thời hạn. Trường hợp các bên có nhu cầu giao kết hợp đồng không xác định thời hạn thì có thể tham khảo mẫu hợp đồng sau.
   
  mau-hop-dong-lao-dong-khong-xac-dinh-thoi-han-moi-nhat-2023
   
  1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn được thực hiện ra sao?
   
  Căn cứ Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 có quy định loại HĐLĐ được giao kết giữa người sử dụng lao động (doanh nghiệp) với người lao động được thực hiện như sau:
   
  - HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:
   
  + HĐLĐ không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
   
  + HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.
   
  - Khi HĐLĐ (có quy định thời hạn) hết hạn mà NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:
   
  + Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.
   
  + Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.
   
  + Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn, trừ HĐLĐ đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 Bộ luật Lao động 2019.
   
  2. Hợp đồng lao động không thời hạn được ký theo hình thức gì?
   
  - HĐLĐ phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản:
   
  + Người lao động giữ 01 bản.
   
  + Người sử dụng lao động giữ 01 bản (doanh nghiệp)
   
  HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
   
  - Hai bên có thể giao kết HĐLĐ bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 Bộ luật Lao động 2019.
   
  3. Mẫu hợp đồng lao động không xác định thời hạn và nội dung giao kết
   
  Cụ thể Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định rõ nội dung giao kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn gồm những nội dung sau đây:
   
  tải  MẪU HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN
   
  - HĐLĐ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:
   
  + Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
   
   + Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ CCCD, CMND hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía NLĐ;
   
  + Công việc và địa điểm làm việc;
   
  + Thời hạn của HĐLĐ;
   
  + Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
   
  + Chế độ nâng bậc, nâng lương;
   
  + Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
   
  + Trang bị bảo hộ lao động cho NLĐ;
   
  + BHXH, BHYT và BHTN;
   
  + Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.
   
  - Khi NLĐ làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp có quyền thỏa thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.
   
  2220 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (08/09/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận