Mẫu hợp đồng cho vay tiền giữa các cá nhân mới nhất 2023

Chủ đề   RSS   
 • #604871 19/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2019)
  Số điểm: 65805
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1716 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mẫu hợp đồng cho vay tiền giữa các cá nhân mới nhất 2023

  Vay tiền là hình thức giao dịch trả lãi nhằm vay mượn một khoản tiền lớn. Người vay có thể vay tiền qua ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc vay tiền giữa các cá nhân. 
   
  Tuy nhiên, khi vay tiền giữa cá nhân với nhau vẫn cần phải được lập thành hợp đồng để đảm bảo tính chất pháp lý để tránh gặp phải những rủi ro không mong muốn.
   
  mau-hop-dong-cho-vay-tien-giua-cac-ca-nhan-moi-nhat-2023
   
  1. Hợp đồng vay tiền được quy định ra sao?
   
  Căn cứ Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
   
  Theo đó, bên cho vay phải có nghĩa vụ giao đủ số tiền mà hai bên thỏa thuận cho bên vay tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận.
   
  Ngoài ra, bên cho vay không được yêu cầu bên vay phải trả lại tiền trước thời hạn trừ phi có thỏa thuận hoặc:
   
  - Với Hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi: Bên vay có thể trả lại tiền vay cho bên kia bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước; Bên cho vay được đòi lại tiền nếu được bên vay đồng ý;
   
  - Với Hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi: Bên vay có quyền trả lại tiền vay trước kỳ hạn nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn.
   
  tải  Hợp đồng vay mới nhất 2023
   
  2. Lãi suất cho vay trong hợp đồng cho vay của cá nhân quy định thế nào?
   
  Lãi suất trong hợp đồng vay sẽ phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên không được vượt quá mức lãi suất tối đa mà Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 quy định. 
   
  - Lãi suất vay do các bên thỏa thuận:
   
  + Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận không được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác có liên quan quy định khác. 
   
  + Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.
   
  + Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá không có hiệu lực.
   
  - Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng không xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 tại thời điểm trả nợ.
   
  Lưu ý: Trường hợp mà các bên có thỏa thuận về lãi suất vượt quá 20%/năm thì hợp đồng này sẽ không có hiệu lực thậm chí lãi nặng còn có thể chịu trách nhiệm hình sự.
   
  3. Nghĩa vụ của bên cho vay và bên trả nợ
   
  (1) Nghĩa vụ của bên cho vay
   
  - Giao tài sản cho bên vay đầy đủ, đúng chất lượng, số lượng vào thời điểm và địa điểm đã thỏa thuận.
   
  - Bồi thường thiệt hại cho bên vay, nếu bên cho vay biết tài sản không bảo đảm chất lượng mà không báo cho bên vay biết, trừ trường hợp bên vay biết mà vẫn nhận tài sản đó.
   
  - Không được yêu cầu bên vay trả lại tài sản trước thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Điều 470 Bộ luật Dân sự 2015 hoặc luật khác có liên quan quy định khác.
   
  (2) Nghĩa vụ trả nợ của bên vay
   
  - Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  - Trường hợp bên vay không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại địa điểm và thời điểm trả nợ, nếu được bên cho vay đồng ý.
   
  - Địa điểm trả nợ là nơi cư trú hoặc nơi đặt trụ sở của bên cho vay, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  - Trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả nợ hoặc trả không đầy đủ thì bên cho vay có quyền yêu cầu trả tiền lãi với mức lãi suất theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015 trên số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.
   
  - Trường hợp vay có lãi mà khi đến hạn bên vay không trả hoặc trả không đầy đủ thì bên vay phải trả lãi như sau:
   
  + Lãi trên nợ gốc theo lãi suất thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với thời hạn vay mà đến hạn chưa trả; trường hợp chậm trả thì còn phải trả lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.
   
  + Lãi trên nợ gốc quá hạn chưa trả bằng 150% lãi suất vay theo hợp đồng tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
   
  2360 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (13/10/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận