Mẫu đơn xin nghỉ do con ốm đau, chế độ nghỉ việc khi con ốm đau

Chủ đề   RSS   
 • #604628 10/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2258)
  Số điểm: 75415
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 1927 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mẫu đơn xin nghỉ do con ốm đau, chế độ nghỉ việc khi con ốm đau

  Lao động nữ có con sẽ được hưởng nhiều chế độ, đặc biệt là khi con bị ốm đau thì lao động nữ cần phải nghỉ việc, vậy lao động nữ nghỉ việc do con ốm đau được hưởng chế độ gì và mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất hiện nay quy định thế nào?
   
  mau-don-xin-nghi-do-con-om-dau-che-do-nghi-viec-khi-con-om-dau
   
  1. Mẫu đơn xin nghỉ do con ốm đau
   
  Đơn xin nghỉ do con nhỏ ốm đau là văn bản người lao động sử dụng để đề xuất doanh nghiệp cho NLĐ nghỉ việc một thời gian cho đến khi con hết bệnh. Đây là văn bản được đính kèm theo cùng các chứng từ chứng minh 
   
  Tải  Mẫu đơn xin nghỉ do con ốm đau
   
  Gồm các nội dung như:
   
  - Tên/phòng ban có thẩm quyền phê duyệt.
   
  - Họ tên người làm đơn.
   
  - Ngày/tháng/năm sinh của người làm đơn.
   
  - Công việc hiện tại.
   
  - Thời gian sinh nghỉ.
   
  - Có bàn giao công việc hay không.
   
  - Nguyện vọng.
   
  2. Điều kiện hưởng chế độ ốm đau của NLĐ khi con ốm đau
   
  Căn cứ Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ ốm đau của lao động nữ khi con ốm như sau:
   
  - Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.
   
  Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.
   
  - Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.
   
  3. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau là bao lâu?
   
  Theo Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau như sau:
   
  - Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
   
  - Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.
   
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
   
  4. Mức hưởng chế độ khi con ốm đau
   
  Căn cứ Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 mức hưởng chế độ ốm đau như sau:
   
  - Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
   
  Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.
   
  - Người lao động hưởng tiếp chế độ ốm đau quy định tại điểm b khoản 2 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng được quy định như sau:
   
  + Bằng 65% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 30 năm trở lên;
   
  + Bằng 55% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;
   
  + Bằng 50% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm.
   
  - Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng bằng 100% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
   
  - Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.
   
  1800 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (28/08/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận