Mẫu đơn thông báo và yêu cầu bảo hiểm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông

Chủ đề   RSS   
 • #546573 21/05/2020

  TuyenBig
  Top 75
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 905 lần


  Mẫu đơn thông báo và yêu cầu bảo hiểm bồi thường khi xảy ra tai nạn giao thông

  Để nhận được tiền bảo hiểm do tai nạn giao thông, trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe cơ giới phải gửi thông báo bằng văn bản theo mẫu dưới đây và các tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới cho doanh nghiệp bảo hiểm.

        TÊN DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  THÔNG BÁO TAI NẠN VÀ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG

   

  1. Ngày giờ thông báo tai nạn

  2. Nội dung thông báo

  (Lưu ý quan trọng: Người kê khai phải kê khai đầy đủ và trung thực các nội dung dưới đây. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể từ chối một phần số tiền bồi thường nếu nhận được nội dung kê khai thiếu trung thực).

  Tên chủ xe: ................................................................... Điện thoại:......................…...............

  Địa chỉ liên hệ:.....................................................................................................…................

  Họ tên lái xe: ................................ .................... Giấy phép lái xe số: .................. Hạng:.........

  Địa chỉ liên hệ: ........................................................ Điện thoại: ...........….............................

  Biển số xe gây tai nạn: .......................… Trọng tải/số chỗ ngồi (tấn/chỗ): .............................

  Giấy chứng nhận bảo hiểm số: .......................Có hiệu lực từ ....../......./........đến…../....../........

  Tên doanh nghiệp bảo hiểm: …......................................................... Nơi cấp: ...................…..

  Ngày, giờ, nơi xảy ra tai nạn: .........….....................................…............................................

  Cơ quan công an giải quyết tai nạn: ........................................................................................

  Diễn biến và nguyên nhân tai nạn: ...........................................................................................

  .........................................................................…….................................................................

  Tình hình thiệt hại về người: .............................…..................................................................

  ..................................................................................................................................................

  Tình hình thiệt hại về tài sản (nếu là xe ô tô phải ghi rõ biển số xe; họ và tên, địa chỉ, điện thoại của chủ xe, số giấy chứng nhận bảo hiểm, nơi tham gia bảo hiểm): ...............................

  ..................................................................................................................................................

  Người làm chứng (ghi rõ họ và tên, địa chỉ người chứng kiến tai nạn): ..................................

  ..................................................................................................................................................

  Yêu cầu bồi thường và đề xuất khác của chủ xe cơ giới: …………………………………….

  ..................................................................................................................................................

  Cam đoan: Tôi xin cam đoan những kê khai trên đây là đúng sự thực và theo sự hiểu biết của tôi. Nếu có gì sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

  Ngày .... tháng ....năm...

  NGƯỜI KHAI

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

       Ngày...   tháng... năm......

  CHỦ XE

  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu có)

   

  Tải mẫu tại file đính kèm:

   
  4786 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #546615   21/05/2020

  nhatgiabao
  nhatgiabao
  Top 150
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:17/04/2017
  Tổng số bài viết (462)
  Số điểm: 2912
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 99 lần


  Cảm ơn bài chia sẻ của bạn. Không rõ trong trường hợp quá 05 ngày mà chủ xe cơ giới không gửi  thông báo bằng văn bản theo mẫu cho doanh nghiệp bảo hiểm, thì có mất quyền được yêu cầu bồi thường hay không. Trên thực tế hiện nay, nhiều người dân vẫn lầm tưởng khi xảy ra tai nhạn dẫn đến "chết người" thì mới có thể yêu cầu bồi thường. Do đó, khi xảy ra tai nạn người dân không gửi thông báo đến doanh nghiệp bảo hiểm và bị quá thời hạn 05 ngày theo quy định.


  Bảo Bảo

   
  Báo quản trị |  
 • #546955   25/05/2020

  maithithuyvan97
  maithithuyvan97
  Top 500


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/03/2020
  Tổng số bài viết (251)
  Số điểm: 1641
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 19 lần


  Vấn đề mẫu đơn thông báo tại nạn và yêu cầu bồi thường như vậy vẫn có nhiều người không biết đến mẫu đơn này, vẫn có người viết tay thì có được nhận không nhỉ. Và trong thời hạn bao lâu thì chúng ta phải gửi giấy thông báo này lên để không bị quá thời hạn.

   
  Báo quản trị |