Mẫu đơn khởi kiện theo quy định hiện hành

Chủ đề   RSS   
 • #523503 22/07/2019

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 767 lần


  Mẫu đơn khởi kiện theo quy định hiện hành

  Đáp ứng nhu cầu của nhiều bạn trong việc tìm kiếm mẫu đơn khởi kiện dân sự, nay mình sẽ up mẫu đơn này và hướng dẫn cách viết chi tiết có trong quy định tại Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

   

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ……(1), ngày….. tháng …… năm…….

   

  ĐƠN KHỞI KIỆN

                      Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

  Người khởi kiện: (3).................................................................................

  Địa chỉ: (4) ................................................................................................

          Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

  Người bị kiện: (5).....................................................................................

  Địa chỉ (6) .................................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

  Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)(7).....................................

  Địa chỉ: (8).................................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

  Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)..............................

  Địa chỉ: (10) ..............................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

  Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:(11)..........................

  ................................................................................................................

  Người làm chứng (nếu có) (12)...................................................................

  Địa chỉ: (13) ..............................................................................................

  Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

  Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

  Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)............

  1..............................................................................................................

  2..............................................................................................................

  (Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

   

                Người khởi kiện (16)

   

  Hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khởi kiện:

  (1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày….. tháng….. năm……).

  (2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

  (3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

  (4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

  (5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

  (6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

  (11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

  (14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, …).

  (15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh…).

  (16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

  Xem thêm:

  >>> Mẫu đơn thuận tình và đơn phương ly hôn mới nhất

  >>> Tập hợp các mẫu đơn thông dụng cần lưu ý

  >>> Tập hợp những mẫu đơn, hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà ở

   
  11208 | Báo quản trị |  
  4 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (23/02/2022) Trucphuong60 (20/10/2020) enychi (24/07/2019) ThanhLongLS (22/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #523515   22/07/2019

  anthuylaw
  anthuylaw
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/04/2017
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 11747
  Cảm ơn: 252
  Được cảm ơn 273 lần


  Người Việt có câu “vô phúc, đáo tụng đình”, vô phúc mới đi kiện cáo, kêu xin nơi cửa quan. Ngày nay khi trình độ dân trí đã tăng lên thì việc khởi kiến lại diễn ra phổ biến, để được Tòa án thụ lý thì nội dung đơn khởi kiện phải đảm bảo đúng các yêu cầu mà Luật định.
   

  Không có gì là không thể.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anthuylaw vì bài viết hữu ích
  enychi (24/07/2019)