Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH cho NLĐ mới nhất?

Chủ đề   RSS   
 • #611750 20/05/2024

  btrannguyen
  Top 150
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (496)
  Số điểm: 8378
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 153 lần


  Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH cho NLĐ mới nhất?

  Đóng BHXH bắt buộc cho người lao động là nghĩa vụ của công ty và là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Bài viết sau đây sẽ cung cấp mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH cho người lao động mới nhất.

  NLĐ có được khiếu nại công khi công ty không đóng BHXH không?

  Theo Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm:

  - Lập hồ sơ để người lao động được cấp sổ bảo hiểm xã hội, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.

  - Đóng bảo hiểm xã hội theo quy định tại Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và hằng tháng trích từ tiền lương của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 để đóng cùng một lúc vào quỹ bảo hiểm xã hội.

  Đồng thời, theo  khoản 1 Điều 118 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định khiếu nại về bảo hiểm xã hội như sau:

  Người lao động, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và những người khác có quyền đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định, hành vi của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

  Như vậy, đóng BHXH cho NLĐ là nghĩa vụ bắt buộc của người sử dụng lao động, nếu có căn cứ cho rằng công ty không đóng BHXH bắt buộc thì người lao động có thể đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét ra quyết định hành vi đó là hành vi vi phạm pháp luật.

  Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH cho NLĐ mới nhất?

  Hiện nay pháp luật không quy định về mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH, tuy nhiên người đọc có thể tham khảo mẫu đơn sau:

  Mẫu đơn khiếu nại công ty không đóng BHXH cho NLĐ mới nhất: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/05/20/don-khieu-nai-cong-ty-khong-dong-bhxh.docx

  Người lao động có thể khiếu nại qua những cơ quan nào?

  Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 24/2018/NĐ-CP về thủ tục người lao động khiếu nại về lao động như sau:

  Thực hiện khiếu nại lần đầu

  - Khi người lao động cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người bị xâm phạm thực hiện khiếu nại đến người giải quyết khiếu nại lần đầu.

  - Người giải quyết khiếu nại lần đầu: là người sử dụng lao động (khoản 1 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

  Thực hiện khiếu nại lần hai

  - Người lao động khiếu nại lần hai trong trường hợp:

  + Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu

  + Quá thời hạn quy định về giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại không được giải quyết

  - Người lao động gửi khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính. (khoản 2 Điều 15 Nghị định 24/2018/NĐ-CP)

  Khởi kiện tại Tòa án

  - Bên cạnh việc khiếu nại thì người lao động có quyền khởi kiện tại Tòa án khi:

  + Ngay từ đầu người lao động có thể chọn khởi kiện tại Tòa án khi cho rằng quyết định, hành vi của người sử dụng lao động là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình;

  + Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần đầu;

  + Quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà người lao động chưa được giải quyết;

  + Không đồng ý với kết quả giải quyết khiếu nại lần hai;

  + Quá thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai mà người lao động chưa được giải quyết.

  Như vậy, đầu tiên NLĐ sẽ khiếu nại với công ty, sau khi khiếu nại không thành thì sẽ có thể khiếu nại lần hai đến đến Chánh Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở chính của công ty. Ngoài ra, NLĐ có thể chọn khiếu nại tại Toà án.

   
  223 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận