Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang dành cho chủ quản lý, sử dụng đường ngang như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608537 01/02/2024

  Bao116

  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:13/04/2023
  Tổng số bài viết (99)
  Số điểm: 555
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 2 lần


  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang dành cho chủ quản lý, sử dụng đường ngang như thế nào?

  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang dành cho chủ quản lý, sử dụng đường ngang như thế nào và trình tự, thủ tục thực hiện đề nghị bãi bỏ đường ngang ra sao?

  Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang như thế nào?

  BAI-BO-DUONG-NGANG

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 44 Thông tư 29/2023/TT-BGTVT, đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang được thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư 29/2023/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

  TẢI VỀ Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ ĐƯỜNG NGANG

  Hướng dẫn ghi trong Đơn đề nghị:

  (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đề nghị bãi bỏ đường ngang.

  (2) Tên tổ chức đề nghị bãi bỏ đường ngang.

  (3) Địa danh, lý trình đường sắt, tên tuyến đường sắt.

  (4) Tên cơ quan có thẩm quyền quyết định bãi bỏ.

  (5) Nêu rõ lý do cần bãi bỏ.

  (6) Ghi cấp đường ngang: cấp I, cấp II hoặc cấp III.

  (7) Ghi hình thức tổ chức phòng vệ (có người gác; không có người gác: cảnh báo tự động; biển báo).

  (8) Ghi lý trình, tên tuyến đường sắt (ví dụ km 5+750, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng).

  (9) Tên tuyến đường bộ, ví dụ: quốc lộ số …. tỉnh lộ số …. liên huyện nối huyện với....đường công vụ.

  Chủ quản lý, sử dụng đường ngang thực hiện thủ tục đề nghị bãi bỏ đường ngang theo trình tự nào?

  Trình tự thực hiện thủ tục bãi bỏ đường ngang được quy định tại tiểu mục 2.1 Mục 2 Phần II Phụ lục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường sắt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định 1427/QĐ-BGTVT năm 2023 như sau:

  * Trình tự thủ tục nộp hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang

  Chủ đầu tư dự án hoặc chủ quản lý, sử dụng đường ngang nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua môi trường điện tử hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang về cơ quan quyết định bãi bỏ đường ngang, cụ thể:

  - Cục Đường sắt Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia.

  - Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến quốc lộ.

  - Cơ quan theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng liên quan đến đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường bộ đô thị và đường bộ chuyên dùng trong phạm vi quản lý.

  Trường hợp thực hiện trên môi trường điện tử chủ đầu tư dự án, chủ quản lý, sử dụng đường ngang có nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường ngang thực hiện trên địa chỉ website: https://dichvucong.mt.gov.vn.

  * Trình tự, thủ tục giải quyết đề nghị bãi bỏ đường ngang

  - Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang trả kết quả trong ngày làm việc về thành phần hồ sơ đề nghị bãi bỏ đường ngang.

  - Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc thực hiện qua môi trường điện tử, nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang thông báo bằng văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

  - Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang có trách nhiệm gửi hồ sơ đến các cơ quan đơn vị liên quan để lấy ý kiến:

  + Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt quốc gia;

  + Chủ sở hữu đường sắt chuyên dùng, cơ quan quản lý đường bộ (nếu có liên quan) đối với đường ngang trên đường sắt chuyên dùng.

  - Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thẩm quyền bãi bỏ đường ngang có văn bản lấy ý kiến, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản.

  - Quyết định bãi bỏ đường ngang được cấp theo mẫu quy định. Trường hợp không ban hành quyết định, cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ đường ngang có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

  Tóm lại, đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang dành cho chủ quản lý, sử dụng đường ngang được thực hiện theo mẫu sau đây:

  TẢI VỀ Mẫu đơn đề nghị bãi bỏ đường ngang

   
  57 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận