Mất trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chủ đề   RSS   
 • #505647 27/10/2018

  mongtho1710
  Top 500
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/02/2017
  Tổng số bài viết (367)
  Số điểm: 2710
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 59 lần


  Mất trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Căn cứ Điều 16 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT trong trường hợp trang bổ sung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp bị mất thì người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp lại trang bổ sung theo quy định tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Do đó, thủ tục cấp lại trang bổ sung sẽ giống như cấp lại Giấy chứng nhận. Cụ thể, gồm các bước sau:

  Bước 1: Báo Ủy ban nhân dân xã về việc bị mất và niêm yết công khai trước khi nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung do bị mất.

  Theo quy định cá nhân phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận (Trang bổ sung), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

  Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

  Bước 2: Nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung do bị mất

  Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

  Hồ sơ bao gồm (khoản 2 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT)

  • Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
  • Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 30 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân;
  • Hoặc giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư;
  • Trong trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

  Bước 3: Xử lý hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung do bị mất tại văn phòng đăng ký đất đai

  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;
  • Lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được sửa đổi bô sung tại Điều 23 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
  • Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
  • Trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

  Bước 4: Trả kết quả thủ tục hành chính

  Người nộp hồ sơ hoàn thành các nghĩa vụ tài chính (nếu có) và nộp bổ sung giấy tờ chứng minh đã hoàn thành tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và nhận kết quả.

  Cập nhật bởi mongtho83 ngày 27/10/2018 07:24:48 SA
   
  16150 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn mongtho1710 vì bài viết hữu ích
  thanhlv1 (25/11/2018)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận