Mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn có được giảm thuế GTGT 8%?

Chủ đề   RSS   
 • #604817 17/08/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2006 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn có được giảm thuế GTGT 8%?

  Thì vấn đề này vào ngày 16/8/2023 được Tổng cục Hải quan có Công văn 4259/TCHQ-TXNK năm 2023 về việc thuế GTGT đối với mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn.
   
  Cụ thể, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp (theo danh sách đính kèm) đề nghị hướng dẫn việc giảm thuế GTGT đối với kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  mat-hang-kim-loai-co-duoc-giam-thue-gtgt-8%
   
  (1) Chính sách giảm thuế GTGT được thực hiện từ thời gian nào?
   
  Theo đó, Nghị định 44/2023/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 
   
  (2) Mặt hàng kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn có được giảm thuế GTGT?
   
  Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:
   
  Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định: “1. Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
   
  Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hóa chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.”
   
  Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu được xác định là kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn thì không thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
   
  Đề nghị các Công ty căn cứ quy định nêu trên để thực hiện và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn cụ thể.
   
  (3) Danh sách hàng hóa, dịch vụ; đối tượng chịu thuế TTĐB; Công nghệ thông tin được giảm thuế GTGT
   
  Từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 sẽ áp dụng mức thuế suất 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:
   
  - Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất. Chi tiết tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  tải Phụ lục I
   
  - Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  tải Phụ lục II
   
  - Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tin. Chi tiết tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP.
   
  tải Phụ lục III
   
  (4) Mức giảm thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ
   
  - Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm ngoại trừ 3 Phụ lục.
   
  - Cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT.
   
  Xem thêm Công văn 4259/TCHQ-TXNK năm 2023 ban hành ngày 16/8/2023.
   
  2435 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận