Mạng bưu chính KT1 với chất lượng 100% được phát đến địa chỉ

Chủ đề   RSS   
 • #593573 01/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Mạng bưu chính KT1 với chất lượng 100% được phát đến địa chỉ

  Đây là nội dung tại Thông tư 15/2022/TT-BTTTT ngày 31/10/2022 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định 37/2021/QĐ-TTg về Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.
   
  mang-buu-chinh-kt1-voi-chat-luong-100-duoc-phat-den-dia-chi
   
  Theo đó, Bộ trưởng BTTTT quy định chất lượng dịch vụ bưu chính KT1 với một số ưu điểm như sau:
   
  (1) An toàn bưu gửi: 100% bưu gửi được phát đến địa chỉ nhận trong tình trạng không bị suy suyển, hư hỏng làm ảnh hưởng đến nội dung bưu gửi, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
   
  (2) Thời gian phục vụ: dịch vụ bưu chính KT1 được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết.
   
  (3) Tần suất phát: bưu gửi KT1 được phát tốỉ thiểu 02 lần/ngày, riêng cấp xã tối thiểu 01 lần/ngày. Tần suất phát ở địa bàn có điều kiện địa lý đặc biệt quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.
   
  (4) Thời gian toàn trình:
   
  - Thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 là khoảng thời gian tính từ khi bưu gửi được chấp nhận cho đến khi được phát lần thứ nhất đến địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi.
   
  Trường hợp bưu gửi sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ bưu chính KT1 thì thời gian toàn trình được tính theo dịch vụ có thời gian toàn trình ngắn nhất.
   
  -Thời gian toàn trình dịch vụ bưu chính KT1 được xác định theo công thức J+n (trong đó J là ngày chấp nhận, được thể hiện bằng dấu ngày trên bưu gửi và n là số ngày làm việc).
   
  - Trong phạm vi nội tỉnh, thời gian toàn trình tối đa là:
   
  + Dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: J+l,5;
   
  + Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: J+1.
   
  - Trong phạm vi liên tỉnh, thời gian toàn trình tối đa là:
   
  + Dịch vụ KT1 và dịch vụ KT1 theo độ mật: J+3,5;
   
  + Dịch vụ KT1 Hỏa tốc: J+2,5.
   
  - Bưu gửi KT1 Hẹn giờ được phát theo thời gian yêu cầu của người gửi đến địa chỉ nhận trước hoặc đúng giờ hẹn ghi trên bưu gửi.
   
  - Đối với địa bàn thuộc danh mục vùng có điều kiện địa lý đặc biệt nêu tại khoản 3 Điều này, thời gian toàn trình được cộng thêm tối đa 2,5 ngày so vớỉ thời gian toàn trình quy định tại điểm c, điểm d khoản 4 Điều này, trừ trường hợp do sự kiện bất khả kháng theo quy định của pháp luật.
   
  - Quy định về việc phát bưu gửi KT1:
   
  + Trong giờ làm việc: bưu gửi KT1 được phát tại địa chỉ nhận ghi trên bưu gửi;
   
  + Ngoài giờ làm việc, thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ, Tết: bưu gửi KT1 có độ khấn được phát đến đầu mối do đối tượng sử dụng dịch vụ chỉ định theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Thông tư này.
   
  (5) Thời hiệu giải quyết khiếu nại: 06 tháng, kể từ ngày kết thúc thời gian toàn trình của bưu gửi KT1.
   
  (6) Thời hạn giải quyết khiếu nại: không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.
   
  Ngoài ra, Thông tư 15/2022/TT-BTTTT còn quy định chung về kết nối Mạng như sau:
   
  Cục Bưu điện Trung ương và Tống công ty Bưu điện Việt Nam phải thực hiện việc kết nối mạng và cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 đáp ứng các yêu cầu:
   
  - Bảo đảm bí mật nhà nước.
   
  - An toàn, an ninh.
   
  - Thống nhất trong tổ chức quản lý, vận hành, khai thác.
   
  - Tuân thủ quy định về trang thiết bị, phương tiện vận chuyển chuyên dùng.
   
  - Quy định nghiệp vụ và tiêu chuẩn người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ.
   
  Việc kết nối được thực hiện theo Hợp đồng kết nối giữa hai bên theo quy định tại Thông tư này và pháp luật liên quan; bảo đảm nguyên tắc kịp thời, công khai, minh bạch.
   
  Xem thêm Thông tư 15/2022/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 thay thế Thông tư 16/2017/TT-BTTTT.
   
  358 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (29/03/2023) ThanhLongLS (02/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593612   02/11/2022

  Mạng bưu chính KT1 với chất lượng 100% được phát đến địa chỉ

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bài viết đã cung cấp. Định nghĩa dịch vụ bưu chính KT1 vẫn còn rất mới mẻ đối với nhiều người. Căn cứ khoản 1 Điều 3 Thông tư 16/2017/TT-BTTTT hiện hành, dịch vụ bưu chính KT1 là dịch vụ chấp nhận, vận chuyển và phát bưu gửi KT1 (gồm: Thư, gói, kiện tài liệu) trên Mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước trong phạm vi nội tỉnh và liên tỉnh.

   
  Báo quản trị |  
 • #594213   26/11/2022

  concobebee
  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Mạng bưu chính KT1 với chất lượng 100% được phát đến địa chỉ

  Cảm ơn bài viết của bạn rất hay và bổ ích. Qua bài viết trên có thể nhận thấy được một số ưu điểm của dịch vụ bưu chính KT1 như: an toàn bưu gửi, tần suất phát, thời gian hoàn trình,... Đặc biệt đối với dịch vụ này, thời gian phục vụ được cung cấp liên tục 24 giờ trong một ngày và 07 ngày trong một tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, Tết. Ưu điểm này rất tiện lợi cho người dùng vì có thể sử dụng dịch vụ ngoài giờ làm việc và bất kể lúc nào cần thiết.

   
   
  Báo quản trị |