Mã hóa thông tin bản án từ ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

Chủ đề   RSS   
 • #450067 21/03/2017

  Dong_Bich
  Top 150
  Male
  Lớp 11

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/02/2017
  Tổng số bài viết (534)
  Số điểm: 15714
  Cảm ơn: 125
  Được cảm ơn 466 lần


  Mã hóa thông tin bản án từ ngày 01/7/2017 theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

  Vừa qua (Ngày 16/03/2017) Hội đồng thẩm phán đã ban hành Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP quy định về việc công bố bản án, quyết định trên cổng hông tin của Tòa án.

  Mã hóa thông tin bản án theo Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP

  Theo đó, nguyên tắc công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử được quy định như sau:

  - Việc công bố bản án, quyết định phải tuân theo quy định của pháp luật về đảm bảo an ninh quốc qua, bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục, bí mật điều tra, bí mật công tác, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh; bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật gia đình, bảo vệ người dưới 18 tuổi; tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  - Không được xâm phạm đến lợi ích nhà nước, lợi ích cộng đồng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

  - Bản án, quyết định được công bố phải đảm bảo chính xác, kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Nghị quyết này.

  - Không được sử dụng bản ám, quyết định công bố trên Cổng TTĐT của Tòa án vào những mục đích trái pháp luật.

  Ngoài ra, Thông tư này còn quy định về việc mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định của Tòa án, cụ thể như sau:

  - Việc mã hóa thông tin phải đảm bảo tính chính xác, không trùng lặp, không làm thay đổi nội dung.

  - Các thông tin bí mật của cá nhâb, tổ chức được quy định phải được mã hóa.

  - Không mã hóa tên của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng, địa chỉ danh sách các tỉnh, thành phố trực thuộc TW.

  - Bản án, quyết định sau khi mã hóa phải được định dạng dưới dạng dữ liệu điện tử theo quy định pháp luật về giao dịch điện tử và hướng dẫn của TANDTC.

  Nghị quyết 03/2017/NQ-HĐTP có hiệu lực từ ngày 01/7/2017

  Đây là chữ ký

   
  10979 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận