Lý, Hóa, Sinh, Địa là môn học lựa chọn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Chủ đề   RSS   
 • #593777 09/11/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76588
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Lý, Hóa, Sinh, Địa là môn học lựa chọn ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

  Ngày 08/11/2022, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT Quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

  Trong đó, Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định cụ thể các môn học bắt buộc và lựa chọn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ngoài ra, còn quy định về khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông.

  Theo đó, căn cứ tại Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT quy định các môn học bắt buộc và lựa chọn đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể là:

  - Các môn học bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Lịch sử.

  - Các môn học lựa chọn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí.

  Thời lượng giảng dạy của các môn học như sau:

  - Toán, Ngữ văn: 252 tiết/môn học.

  - Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Lịch sử: 168 tiết/môn học.

  Theo đó, mỗi ngành, nghề đào tạo phải học các môn học bắt buộc và ít nhất 01 môn học lựa chọn quy định tại Điều 5 Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT.

  Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định lựa chọn các môn học bảo đảm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

  Ngoài ra, Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học.

  Mỗi môn học được giảng dạy trong 03 (ba) kỳ. Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp quyết định việc phân chia các kì và xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.

  Hoạt động giảng dạy thông qua một số hình thức chủ yếu: học lý thuyết, làm bài tập, thực hành, thí nghiệm, dự án học tập, trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.

  Thực hiện các phương pháp dạy học tích cực nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người học; chú trọng rèn luyện cho người học phương pháp tự học, tự nghiên cứu theo yêu cầu dạy học phát triển phẩm chất, năng lực.

  Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/12/2022.

   
  231 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận