Lưu ý: Cách gọi chính xác sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2025

Chủ đề   RSS   
 • #608371 25/01/2024

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2007 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Lưu ý: Cách gọi chính xác sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2025

  Từ ngày 01/01/2025 Luật Đất đai 2024 sẽ bắt đầu có hiệu lực, đi kèm theo đó là nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, nhà cửa. Đặc biệt là từ năm 2025 sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi mới.
   
   
  1. Cách gọi chính xác sổ đỏ, sổ hồng từ năm 2025
   
  Theo khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013 giải thích Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
   
  Theo đó, sổ đỏ, sổ hồng chính là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 
   
  Thuật ngữ sổ đỏ, sổ hồng không được pháp luật quy định mà đây là tên gọi thông dụng của người dân dựa trên màu sắc của các loại giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Trong đó:
   
  - Sổ đỏ: Là tên gọi chứng minh Quyền sử dụng đất.
   
  - Sổ hồng: Là tên gọi chứng minh Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở/Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
   
  Tuy nhiên, khoản 21 Điều 3 Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) đã có giải thích khác về tên gọi các loại giấy tờ liên quan đến đất đai, nhà ở như sau:
   
  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
   
  Từ quy định mới từ năm 2025 thì sổ đỏ, sổ hồng sẽ có tên gọi là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
   
  Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm: Nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất.
   
  Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sẽ được đổi thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
   
  2. Quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá QSDĐ
   
  Để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất với quy định của Chương VIII về “phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất”, Chương IX Luật Đất đai 2024 đã quy định cụ thể việc:
   
  - “Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất” (Điều 125) đối với “đất sạch” do Nhà nước tạo lập; hoặc
   
  - “Giao đất, cho thuê đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất” (Điều 126) đối với “đất chưa giải phóng mặt bằng” mà “nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền” và trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu thầu hoặc thời hạn khác theo hợp đồng đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
   
  UBND cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư trúng đấu thầu.
   
  1572 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (30/01/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận