Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm không?

Chủ đề   RSS   
 • #558301 21/09/2020

  hoamattroi9297

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2020
  Tổng số bài viết (104)
  Số điểm: 970
  Cảm ơn: 76
  Được cảm ơn 119 lần


  Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm không?

  Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm xã hội không?

  Làm thêm giờ - Hình minh họa

  Thực tế thường xuyên xảy ra tình trạng người lao động phải tăng ca làm thêm giờ. Tuy nhiên đa số người lao động lại không nắm rõ quy định về việc tiền lương tăng ca, làm thêm giờ đặc biệt là quy định về tiền lương tăng ca có phải đóng BHXH không? Để bảo vệ quyền lợi của mình mời ban theo dõi bài viết dưới đây về vấn đề "Lương tăng ca có phải đóng bảo hiểm không?"

  Theo điểm  2.2 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định:

  “Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 Khoản này và các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.”

  Theo đó tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bao gồm:

  a.  Mức lương, phụ cấp lương theo quy định tại Điểm 2.1 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH.

  Cụ thể mức lương và phụ cấp lương bao gồm:

  - Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

  -  Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

  b. Các khoản bổ sung khác theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 4 của Thông tư  47/2015/TT-BLĐTBXH

  Cụ thể các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

  Từ đây ta có thể rút ra kết luận: Tiền lương tăng ca không thuộc trường hợp phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

  - Bởi vì theo quy định tại điểm  2.2 khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH như liệt kê ở trên thì tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm tiền lương tăng ca.

  - Tiền lương tăng ca được xác định là các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động quy định tại điểm b khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.

   
  792 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoamattroi9297 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/09/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #558865   28/09/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1966)
  Số điểm: 14030
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Theo quy định thì từ 01/01/2018 tiền lương để tham gia BHXH bao gồm các khoản sau:

  - Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

  - Phụ cấp lương

  - Các khoản bổ sung khác.

  Tiền lương làm thêm là "Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động." theo điểm b Khoản 3 Điều 4 Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH nên không phải là khoản tính đóng bảo hiểm xã hội.

   

   
  Báo quản trị |