Lương hưu được tăng từ T7/2023, thực tế áp dụng?

Chủ đề   RSS   
 • #603823 06/07/2023

  Lương hưu được tăng từ T7/2023, thực tế áp dụng?

  Theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 29/6/2023, lương hưu hàng tháng sẽ được tăng thêm từ 12,5 – 20,8% kể từ ngày 01/7. Tuy nhiên chỉ mới vài ngày qua, nhiều người nghỉ hưu khá bất ngờ khi nhận được lương hưu tháng 7. Vậy thực tế mức lương hưu họ đang nhận được là bao nhiêu? 
   
  1. Đối tượng điều chỉnh tăng lương hưu hằng tháng
   
  Căn cứ Điều 1 Nghị định 42/2023/NĐ-CP những đối tượng được tăng lương hưu được quy định như sau:
   
  - Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định số 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.
   
  - Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ.
   
  - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
   
  - Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
   
  - Người đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995.
  Các đối tượng quy định tại các điểm (a), (b), (c), (d), (đ), (e) và (g) nghỉ hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng dưới 3.000.000 đồng/tháng.
   
  2. Thời điểm và mức tăng lương hưu
   
  Theo Điều 2 Nghị định 42/2023/NĐ-CP thời điểm và mức tăng lương hưu kể từ ngày 01/7/2023 quy định cụ thể như sau:
   
  - Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng quy định đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
   
  - Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
   
  Điều chỉnh lương hưu từ ngày 01/7/2023 với người có mức hưởng thấp: 
   
  - Từ ngày 1/7/2023, người đang hưởng lương hưu sau khi điều chỉnh theo quy định tại, có mức hưởng thấp hơn 3 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau:
   
  + Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 2,7 triệu đồng/người/tháng; 
   
  + Tăng lên bằng 3 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2,7 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3 triệu đồng/người/tháng.
   
  3. Thực tế áp dụng
   
  Nghị định 42/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 14.8 do đó kỳ chi trả tháng 7, một số nơi chưa điều chỉnh tăng lương hưu theo quy định tại nghị định này. Để kịp thời chi trả lương hưu tháng 7 cho người được hưởng, một số nơi đã tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6, đợi khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương Bình – Xã hội và văn bản chỉ đạo sẽ thực hiện điều chỉnh theo đúng quy định.
   
  Theo lý giải trước đó của cơ quan soạn thảo, chọn thời thời điểm tăng lương hưu từ ngày 1.7 là để phù hợp với thời điểm tăng lương cơ sở. Cơ quan soạn thảo lẽ ra phải trình nghị định tăng lương hưu sớm hơn để chính sách thực hiện ngay trong tháng 7 giống như nghị định tăng lương cơ sở của khối cán bộ, công chức, viên chức.
   
  Như vậy, kể từ ngày 01/7/2023, người nghỉ hưu ở một số nơi vẫn chưa nhận được mức tăng lương hưu mới theo quy định tại Nghị định 42/2023/NĐ-CP. Cơ quan ở một số nơi vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Lao động – Thương Bình – Xã hội. Người dân nghỉ hưu cũng đang đợi các cơ quan, không biết trong kì nhận lương hưu tháng 8 tới sẽ nhận được mức lương hưu là bao nhiêu và có được lĩnh bù phần được tăng mà vào tháng 7 vẫn chưa nhận hay không. 
   
   
  268 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận