Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

Chủ đề   RSS   
 • #603334 16/06/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2033)
  Số điểm: 66310
  Cảm ơn: 99
  Được cảm ơn 1729 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023

  Ngày 09/6/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 13/2023/TT-BTC quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023.
   
  luong-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-muoi-trung-gia-cam-nam-2023
   
  Theo đó, Bộ Tài Chính ban hành lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 như sau:
   
  (1) Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
   

  TT

  Mã số hàng hóa

  Tên hàng

   

  Đơn
  Vị

  Số Lượng

  Ghi chú

  1

  0407.21.00 và

  0407.90.10

  Trứng gà

  67.117

  Trứng thương phẩm không có phôi

  0407.29.10 và

  0407.90.20

  Trứng vịt, ngan

  0407.29.90 và

  0407.90.90

  Loại khác

  2

  2501

  Muối

  Tấn

  84.000

   

   
  (2) Phương thức điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
   
  Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023 được thực hiện theo phương thức phân giao quy định tại:
   
   
  - Theo đó, tại khoản 2 Điều 20 Luật Quản lý ngoại thương 2017 có quy định hạn ngạch thuế quan nhập khẩu là biện pháp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng để quyết định số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa nhập khẩu với thuế suất ưu đãi hơn so với mức thuế suất ngoài hạn ngạch.
   
  - Áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu:
   
  + Áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
   
  + Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa được dùng để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu.
   
  + Việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu phải bảo đảm công khai, minh bạch về số lượng, khối lượng, trị giá của hàng hóa; công khai, minh bạch, khách quan về phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan xuất khẩu, hạn ngạch thuế quan nhập khẩu.
   
  - Thẩm quyền áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan
   
  + Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định lượng hạn ngạch thuế quan đối với từng hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý.
   
  + Bộ Công Thương công bố việc áp dụng biện pháp hạn ngạch thuế quan và quyết định phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan.
   
   
  * Căn cứ theo Thông tư 12/2018/TT-BCT.
   
  (3) Đối tượng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
   
  - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế và làm nguyên liệu sản xuất hóa chất.
   
  - Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.
   
  (4) Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2023
   
  Bộ Công Thương trao đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm.
   
  Xem thêm chi tiết Thông tư 13/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 25/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.
   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận