Lương của Trợ giảng hiện nay là bao nhiêu?

Chủ đề   RSS   
 • #610678 18/04/2024

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (830)
  Số điểm: 5609
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Lương của Trợ giảng hiện nay là bao nhiêu?

  Trong hoạt động giảng dạy ở các trường đại học, bên cạnh các giảng viên thì còn có sự tham gia của các trợ giảng, với vai trò hỗ trợ việc giảng dạy cho giảng viên, giúp việc giảng dạy đạt hiểu quả cao hơn.

  1. Lương của Trợ giảng hiện nay là bao nhiêu?

  Trợ giảng là chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập. Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT thì các chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy quy định tại Thông tư này được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cụ thể như sau:

  + Chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III), trợ giảng (hạng III) được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

  Như vậy, lương của Trợ giảng từ 01/7/2023 (mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng) cụ thể theo bảng dưới đây:

  2.  Nhiệm vụ của Trợ giảng là làm những công việc gì?

  Nhiệm vụ của Trợ giảng được quy định khoản 1 Điều 4 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT cụ thể:

  - Hỗ trợ giảng viên (hạng III), giảng viên chính (hạng II), giảng viên cao cấp (hạng I) trong các hoạt động giảng dạy, bao gồm: Chuẩn bị bài giảng, phụ đạo, hướng dẫn bài tập, thảo luận, thí nghiệm, thực hành, thực tập và chấm bài;

  - Học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy; tham gia hoạt động thực tiễn để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học;

  - Tham gia công tác quản lý, công tác Đảng, đoàn thể và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục đại học công lập và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  luong-tro-giang

  3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giảng là gì?

  Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định Trợ giảng phải có bằng đại học trở lên phù hợp với vị trí việc làm, ngành hoặc chuyên ngành giảng dạy.

  Về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ Trợ giảng cần đáp ứng tiêu chuẩn:

  + Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công hướng dẫn thực hành, thí nghiệm, thực tập và có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo;

  + Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

  + Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học;

  + Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh trợ giảng (hạng III).

  Về đạo đức nghề nghiệp:

  + Tâm huyết với nghề, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh (sau đây gọi chung là người học); bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và cộng đồng.

  + Tận tụy với công việc; thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ sở giáo dục đại học công lập và các quy định pháp luật của ngành.

  + Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

  + Các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp khác theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, hiện nay lương của Trợ giảng được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 với mức lương từ 4.212.000 đồng/tháng bậc 1 cho đến cao nhất bậc 9 là 8.964.000 đồng/tháng.

   
  338 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận