Luật về hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

Chủ đề   RSS   
 • #386595 05/06/2015

  nguyenanh1292
  Top 25
  Female
  Dân Luật bậc 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/04/2014
  Tổng số bài viết (3079)
  Số điểm: 68071
  Cảm ơn: 576
  Được cảm ơn 4257 lần


  Luật về hội sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2017

  Luật về quyền lập hội được đưa ra thi hành đến nay hơn 50 năm, quá trình thực hiện bộc lộ nhiều thiếu sót và chưa đáp ứng được với nhu cầu hiện nay. Vì thế, Luật về hội ra đời nhằm khắc phục những điều trên với một số nội dung chính đáng chú ý như sau:

  Luật này không áp dụng với các hội sau:

  - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  - Công đoàn Việt Nam.

  - Hội Nông dân Việt Nam.

  - Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

  - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

  - Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

  - Tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng.

  Căn cứ vào tư cách pháp nhân, chia hội thành 02 nhóm:

  - Hội có tư cách pháp nhân: được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật.

  - Hội không có tư cách pháp nhân: chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đăng ký hoạt động theo quy định pháp luật.

  Để được thành lập hội, phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  - Tên của hội phải bằng Tiếng Việt, có thể được phiên âm, phiên dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài, không trùng với tên của hội khác và không gắn liền với tên danh nhân, tên cá nhân, tổ chức, không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.

  - Tôn chỉ và mục đích không trái với quy định pháp luật, không vì mục đích kinh doanh, đoàn kết, giúp đỡ lợi ích lẫn nhau, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  - Lĩnh vực hoạt động chính không trùng lắp với lĩnh vực hoạt động chính của hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trong cùng phạm vi hoạt động.

  - Có điều lệ.

  - Có trụ sở.

  - Có đủ số người đăng ký tham gia hội tối thiểu theo quy định của Chính phủ.

  Hồ sơ đăng ký thành lập hội:

  - Đơn đăng ký thành lập hội.

  - Dự thảo Điều lệ.

  - Quyết định công nhận và danh sách thành viên ban vận động thành lập hội.

  - Danh sách và đơn đăng ký tham gia hội của công dân, tổ chức Việt Nam.

  - Văn bản chứng minh quyền sử dụng hợp pháp nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

  - Văn bản đóng góp tài sản (nếu có) và tài liệu chứng minh.

  Trong hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phối hợp với cơ quan có liên quan cấp giấy đăng ký thành lập hội. Nếu không đồng ý phải trả lời bằng văn bản nêu lý do.

  Xem chi tiết dự thảo Luật tại đây.

   
  21930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận