Tư Vấn Của Luật Sư: Luật sư Vũ Văn Toàn - toanvv

5 Trang <12345>
 • Xem thêm     

  25/11/2016, 09:17:20 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Các sản phẩm bạn nêu như: nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén là các chất hữu cơ để tẩy rửa bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, bôi trơn nằm trong danh mục hàng hóa phải công bố chất lượng mà bạn đã nêu. Do đó, nước giặt, nước xả vải, nước rửa chén có cần phải phiếu công bố chất lượng của cơ quan quản lý khi đưa sản phẩm ra lưu thong.

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  25/11/2016, 09:10:01 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Căn cứ Khoản 2 Điều 10 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg thì Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được thành lập theo quy định pháp luật;

  b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

  c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

  d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

  Đây chính là những điều kiện cốt yếu buộc phải có khi xin cấp giấy phép tư vấn du học. Ngoài ra tùy theo cơ quan quản lý từng địa phương mà có các điều kiện khác yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng như có sự chấp thuận của trường đại học nước ngoài nhận sinh viên do trung tâm giới thiệu, có giải trình hợp lý về chỗ để xe cho nhân viên và khách hàng đến liên hệ tư vấn,...

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  23/11/2016, 05:50:36 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Căn cứ Khoản 4 Điều 20 Luật quản lý thuế 2006 quy định điều kiện hành nghề của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

  a) Có ngành, nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

  b) Có ít nhất hai nhân viên được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục thuế.

  Người được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế phải có bằng cao đẳng trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật và đã có thời gian làm việc từ hai năm trở lên trong các lĩnh vực này; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất, đạo đức tốt, trung thực, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.

  Bộ Tài chính quy định về việc cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế và quản lý hoạt động của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế.

  Bạn có thể thành lập Doanh Nghiệp chuyên về báo cáo thuế được không thì đối chiếu với những quy định ở trên. Tuy nhiên một mình bạn thành lập doanh nghiệpchuyên về báo cáo thuế thì chưa đủ điều kiện ở trên.

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  23/11/2016, 05:33:56 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập dưới hình thức công ty TNHH hoặc công ty Cổ phần mà thành viên góp vốn hoặc cổ đông là một tổ chức. Trong trường hợp này, tổ chức là chủ sở hữu, là thành viên hoặc là cổ đông có thể ủy quyền cho một hoặc một vài người khác đại diện cho mình thực hiện các quyền và nghĩa vụ đối với công ty.

  Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định (Điều 15 Luật doanh nghiệp 2014).

  Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

  a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

  b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

  Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền, phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

  Việc chỉ định người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

  a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

  b) Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền;

  c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

  d) Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

  đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

  Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là tổ chức (Điều 16 LDN 2014)

  a) Người đại diện theo ủy quyền nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật này. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

  b) Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

  c) Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  23/11/2016, 04:49:40 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại thuộc về các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty

  Nếu Doanh Nghiệp mà bạn nói là Công ty cổ phần, thì phần tài sản đó đương nhiên thuộc về các cổ đông. Việc phân chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể. Do đó, hai thành viên không nhận thì họ phải làm văn bản từ chối hoặc thực hiện các văn bản thoả thuận khác.

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn

 • Xem thêm     

  23/11/2016, 11:20:55 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Việc treo biển hiệu Công ty tại địa chỉ A để thuận tiện giao dịch thì bạn có thể lựa chọn một trong hai cách là: Mở văn phòng đại diện hoặc thay đổi địa chỉ kinh doanh. Công ty bạn không thực hiện một trong hai cách trên mà tự tiện treo biển hiệu là không phù hợp với quy định pháp luật.

   Về thủ tục thay đổi địa chỉ kinh doanh: Công ty bạn cần hoàn thành hai công việc đó là thông báo thay đổi nội dung đã đăng kí (địa chỉ) của địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và gửi thông báo đến cơ quan thuế.

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  23/11/2016, 10:57:09 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định với 7 trường hợp được miễn lệ phí môn bài, gồm:

  1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

  2. Cá nhânnhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

  3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

  4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

  5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

  6. Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã hoạt động dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp.

  7. Quỹ tín dụng nhân dân xã; hợp tác xã chuyên kinh doanh dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định thequy định của Ủy ban Dân tộc.

  Bạn so sánh đối chiếu với trường hợp của mình xem có thuộc trường hợp được miễn hay không. Lệ phí đăng ký hộ kinh doanh cá thể là: 100.000 đồng/lần

  Trong trường hợp bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  22/11/2016, 04:31:27 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Bạn đăng ký mã ngành đó là phù hợp - liên quan đến dịch vụ hỗ trợ vận tải) và giữ xe là một trong các dịch vụ đó, bạn cũng biết là trong mã ngành cấp 4 còn nhiều ngành không biết phân vào đâu- nên bạn yên tâm, không cần ghi chi tiết, không sao cả.

  Trên đây là các ý kiến tư vấn của tôi, hi vọng làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Nếu bạn còn băn khoăn hoặc cần tư vấn thêm, vui lòng điện thoại với tôi

 • Xem thêm     

  22/11/2016, 11:32:16 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Căn cứ Quyết định 05/2013/QĐ-TTg quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tậpTrình tự thủ tục thành lập hoạt động trung tâm tư vấn du học như sau:

  Điều 9. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học

  Tổ chức dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

  1. Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;

  2. Tổ chức sự nghiệp có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn du học đươc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  Điều 10. Thẩm quyền và điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

  1. Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

  2. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:

  a) Được thành lập theo quy định pháp luật;

  b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;

  c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;

  d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

  3. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

  4. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách các tổ chức dịch vụ tư vấn du học đã được chứng nhận đăng ký hoạt động để Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:

  1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

  2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;

  3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;

  4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;

  5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;

  6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

  Điều 12. Trình tự, thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

  1. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điều 11 Quyết định này tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở.

  2. Trong thời gian 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Điều 13. Trách nhiệm của tổ chức dịch vụ tư vấn du học

  1. Triển khai hoạt động trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

  2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và cung cấp công khai thông tin liên quan đến cơ sở đào tạo, tình trạng kiểm định và công nhận chất lượng đào tạo của cơ quan chức năng nước sở tại cho người có nhu cầu đi du học.

  3. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người đi du học.

  4. Ký hợp đồng với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp theo nguyên tắc thỏa thuận, tự nguyện trong đó quy định rõ quyền lợi, trách nhiệm và cam kết của mỗi bên.

  5. Thực hiện chế độ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Trên đây là nội dung trả lời cho trường hợp của bạn, hy vọng có thể giúp bạn trong quá trình giải quyết việc này. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào khác vui lòng liên hệ ĐT trực tiếp với tôi.

 • Xem thêm     

  22/11/2016, 11:00:55 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Hiện chồng bạn đang có giấy kinh doanh hộ gia đình (nhưng lĩnh vực vận chuyển hành khách) bạn có thể nhờ chồng đăng ký thêm lĩnh vực kinh doanh vào giấy đăng ký hiện có của chồng. Trường hợp của bạn là thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh thêm ngành nghề đăng ký kinh doanh, việc ghi ngành nghề đăng ký kinh doanh mới bạn phải nghiên cứu ngành nghề thật cụ thể thì mới ghi vào

  Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký theo trình tự, thủ tục như sau:

  1. Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.

  2. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng kýkinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấpGiấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

  3. Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trongtrường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

  4. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng kýthay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.

  Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

  Trên đây là nội dung trả lời cho trường hợp của bạn, hy vọng có thể giúp bạn trong quá trình giải quyết việc này. Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào khác vui lòng liên hệ ĐT trực tiếp với tôi.

 • Xem thêm     

  21/11/2016, 04:38:19 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Công ty chọn người khác làm Tổng Giám đốc Một trong 2 người ấy muốn thay lên làm Tổng giám đốc (2 người đã đồng ý )nhưng chú bạn thì không. Trường hợp này là trường hợp thay đổi cơ cấu quản lý công ty.

  Căn cứ điểm c và d khoản 1 điều 144 Luật doanh nghiệp 2014 quy định Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:“Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty”

  Căn cứ khoản 2 điều 144 Luật doanh nghiệp quy định: “Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định”. Như vậy, Công ty dự định sẽ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ(tức là thay đổi điều lệ) nhưng lại không thỏa thuận được tỉ lệ mua và bán ra ngoài thì áp dụng theo nguyên tắc trên

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ hoặc chi tiết hơn thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  21/11/2016, 03:01:08 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Trường hợp của bạn có hai cách:

  1. Thay đổi chủ sở hữu đối với hộ kinh doanh cá thể mà tôi đã tư vấn như ở trên.

  2. Bạn thành lập hộ kinh doanh cá thể mới và người chủ cũ phải tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh, và thực hiện ký hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh mới.

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ hoặc chi tiết hơn thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  21/11/2016, 02:51:32 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Căn cứ Điều 3 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ( Nghị đinh mới ban hành) thì Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và phạm vi quản lý không có ngành nghề kinh doanh internet. Do đó, kinh doanh internet không phải làm giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự. Họ mà phạt bạn thì bạn cứ lôi điều luật ra để nói chuyện với họ

 • Xem thêm     

  18/11/2016, 11:03:48 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Hiện nay công ty của em đã hoàn tất hồ sơ thành lập công ty. là công ty TNHH một thành viên, kinh doanh chất phụ gia trong ngành thức ăn chăn nuôi. 

  thời gian tới em muốn nhập khẩu hàng từ nước ngoài về phân phối, thì thủ tục đăng kí xuất nhập khẩu như thế nào ạ. (Hàng em muốn nhập khẩu đã được đăng kí trên bộ nông nghiệp và được cấp phép lưu hành rồi ạ). nhờ luật sư tư vấn giúp em.

  Em xin Chân thành cảm ơn!!

  Bạn đã hoàn tất hồ sơ thành lập công ty, là công ty TNHH một thành viên, kinh doanh chất phụ gia trong ngành thức ăn chăn nuôi. Thời gian tới bạn muốn nhập khẩu hàng từ nước ngoài về phân phối, thì tôi tư vấn như sau:

  Để đăng ký hoạt động xuất nhập khẩu, doanh nghiệp chỉ cần kê khai thông tin đăng ký thuế là “có” đăng ký xuất nhập khẩu. Theo Điều 26 của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế.

  Căn cứ quy định tại Điều 2,3 mục V phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/07/2007 hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế về việc đăng ký thuế thì: Tổng cục Thuế có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về các đối tượng được cấp mã số thuế bao gồm các trường hợp cấp mã số thuế mới, thay đổi các thông tin đăng ký thuế và trường hợp ngừng hoạt động, tổ chức, sắp xếp lại doanh nghiệp trên toàn quốc cho Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan có trách nhiệm tiếp nhận thông tin về người nộp thuế được cấp mã số thuế từ Tổng cục Thuế để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác quản lý hải quan. Do đó, thông tin của doanh nghiệp luôn được cập nhật từ Tổng cục Thuế sang cơ sở dữ liệu của Hải quan.
  Nếu doanh nghiệp bạn đã kê khai đăng ký thuế (ghi “có” tại mục đăng ký xuất nhập khẩu) với Sở Kế hoạch và Đầu tư thì doanh nghiệp bạn có thể thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu.

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi về trường hợp bạn hỏi. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  18/11/2016, 10:48:25 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Tại khoản 13, Điều 4 và Điều 32, Điều 35 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có quy định về góp vốn :

            “13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

            …

            Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

            1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

            a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

            b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

            c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

            2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

            3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.    

            …

            Điều 35. Tài sản góp vốn

            1.Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam”

  Vậy trường hợp của bạn sẽ là thay đổi vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ góp vốn. Bạn cần tiến hành các thủ tục theo điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.Tại khoản 13, Điều 4 và Điều 32, Điều 35 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13ngày 26/11/2014 của Quốc Hội có quy định về góp vốn :

            “13. Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập.

            …

            Điều 32. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

            1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

            a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

            b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

            c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

            2. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

            3. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi đối với cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký trong Sổ đăng ký cổ đông của công ty.    

            …

            Điều 35. Tài sản góp vốn

            1.Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam”

  Vậy trường hợp của bạn sẽ là thay đổi vốn điều lệ và thay đổi tỷ lệ góp vốn. Bạn cần tiến hành các thủ tục theo điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp.

 • Xem thêm     

  18/11/2016, 10:36:40 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn tính san lại một quán cafe của người khác đang kinh doanh. Em đã thương thảo miệng với chủ quán cafe đó( do nhà tự mở ) . có giầy phép kinh doanh của chủ nhà nên chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn theo hướng như sau:

  Thay đổi chủ sở hữu đối với hộ kinh doanh cá thể. Theo quy định của pháp luật hiện nay, đối với những trường hợp thay đổi chủ sở hữu thì thủ tục hồ sơ bao gồm như sau:
  - Thông báo thay đổi đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể.
  - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh cá thể: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

  - Quyết định thay đổi người đại diện hợp pháp của chủ hộ kinh doanh cá thể.
  - Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
  - Bản sao công chứng văn bản xác nhận vốn pháp định (nếu có)

  - Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

  - Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

  Sau khi có đầy đủ các loại giấy tờ trên, bạn đem nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND huyện. Sau đó bộ phận một của sẽ chuyển hồ sơ lên Phòng Tài chính Kế hoạch cấp Huyện để giải quyết. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận dược hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính Kế hoạch sẽ hoàn tất thủ tục đổi tên người đại diện hợp pháp của Hộ kinh doanh cá thể trên GPKD.

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi về trường hợp bạn hỏi. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  18/11/2016, 10:19:26 SA | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn muốn mở đại lý gạo với quy mô khoản từ 100-150 triệu ở Tp.HCM chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn theo hướng đăng ký hộ kinh doanh cá thể.

  Bạn hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp quận, huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:

  a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;

  b) Ngành, nghề kinh doanh;

  c) Số vốn kinh doanh;

  d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của các cá nhân thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.

  Đăng ký thuế hộ kinh doanh:

  Tùy từng địa phương cán bộ thuế sẽ tới tận nơi để thực hiện để thực hiện đăng ký thuế hoặc bạn phải thực hiện việc này. Chuẩn bị 2 bản sao hộ kinh doanh + CMND của chủ hộ kinh doanh.

  Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể.

  Căn cứ khoản 2 Điều 12 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ hướng dẫn:

  Quy định bán hóa đơn cho hộ kinh doanh cá thể

  “Cơ quan thuể bán hoá đơn cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

  Sổ lượng hoá đơn bán cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyên năm mươi (50) số cho mỗi loạỉ hoá đơn. Trường hợp chưa hết tháng đã sử dụng hêt hoá đơn mua ỉân đâu, cơ quan thuế căn cứ vào thời gian, sổ ỉượng hỏa đơn đã sử dụng đế quyết định so lượng hoá đơn bán lần tiếp theo.

  Đổi với các lần mua hoá đơn sau, sau khỉ kiểm tra tình hình sử dụng hoả đơn, tình hình kê khai nộp thuế và đề nghị mua hoá đơn trong đơn đề nghị mua hoá đơn, cơ quan thuê giải quyết bán hoá đơn cho to chức, hộ, cá nhân kinh doanh trong ngày. Sô lượng hoá đơn bản cho tồ chức, hộ, cá nhân kinh doanh không quá sổ lượng hoá đơn đã sử dụng của tháng mua trước đó.

  Trường hợp hộ, cá nhân kỉnh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyên nhimg có nhu câu sử dụng hóa đơn ỉẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kình doanh hỏa đơn lẻ (01 số) theo từng lẩn phát sinh và không thu tiền... ”

  Trên đây là nội dung tư vấn của tôi về trường hợp bạn hỏi. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  17/11/2016, 04:18:58 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Theo quy định thì doanh nghiệp sẽ có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Chính vì vậy, nếu như công ty bạn có nhiều người đại diện theo pháp luật thì khi giám đốc không có mặt tại Việt Nam thì người đại diện còn lại của công ty sẽ tiếp tục thực hiện các công việc của người đại diện theo pháp luật bình thường mà không cần phải ủy quyền lại cho một người khác

  Còn nếu như công ty bạn chỉ có một người đại diện theo pháp luật duy nhất thì khi đó giám đốc của công ty sẽ có quyền ủy quyền lại cho một người khác (có thể là phó giám đốc, trưởng phòng…) miễn là người này đáp ứng các điều kiện để trở thành người đại diện theo ủy quyền cho giám đốc theo điều 143 bộ luật dân sự 2005 quy định: Người đại diện theo uỷ quyền  

  1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

  2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo uỷ quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện."

  -Việc sau khi được ủy quyền trưởng phòng có được ký giấy tờ quyết định, hợp đồng… mà bạn đã liệt kê ở trên hay không sẽ phụ thuộc vào phạm vi ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền lại cho người đại diện theo ủy quyền vì nếu như các công việc trên không nằm trong phạm vi ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho phó giám đốc thì phó giám đốc sẽ không có quyền thực hiện các công việc trên.

  Như vậy, bạn nên quan tâm xem phạm vi giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc có bao gồm những công việc như bạn hỏi hay không để có được câu trả lời chính xác nhất

  Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  17/11/2016, 04:06:20 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Bố e đứng tên sổ đỏ đã mất, mẹ bây gờ quyết định chia đất làm 3 phần cho các con, nhưng có 1 người ko đồng ý ký tên thì không cho dc. vậy có cách nào để cắt đất ko ạ

  Về vấn đề chi tiếp khách, tôi có thể nói một số nội dung như sau: Nếu bạn làm ở đơn vị hành chính sự nghiệp thì bạn phải thực hiện theo Thông tư, Nghị định được hướng dẫn việc tiếp khách (Ví dụ: Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06/01/2010, đây là quy định của Bộ tài chính, ngoài ra về đến địa phương bạn còn phải phụ thuộc vào quy định của địa phương như Nghị quyết của tỉnh, hay quyết định mà tuy từng tỉnh xây dựng dựa theo Thông tư hướng dẫn và nữa là phụ thuộc vào quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị xây dựng (Nếu có)

  Nếu theo nội dung tiếp khách thì Hóa đơn là một trong những chứng từ quan trọng để thanh toán tiền tiếp khách, ngoài ra thì bạn còn phải có thêm như: Giấy biên nhận thanh toán tiền mặt (Nếu thanh toán bằng tiền mặt); Giấy đề nghị tiếp khách; Phiếu báo cơm (trên phiếu báo cơm cần báo bao nhiêu xuất). Còn nếu là doanh nghiệp thì không có vấn đề chi hết, có hoá đơn thì đưa tiếp khách bình thường. miễn sao không vượt quá 10% doanh thu là được.

  Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy gọi điện cho tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

 • Xem thêm     

  16/11/2016, 09:38:24 CH | Trong chuyên mục Doanh nghiệp

  toanvv
  toanvv
  Top 25
  Male
  Luật sư quốc gia

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:23/09/2009
  Tổng số bài viết (2129)
  Số điểm: 12100
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 1527 lần
  Lawyer

  Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.

  Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty."

  Như vậy trong trường hợp này công ty của bạn bạn phải thực hiện thủ tục chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ bao gồm:

  1. Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp

  2. Điều lệ công ty chuyển đổi (Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên)

  3. Danh sách thành viên

  4. Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

  5. Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động vốn góp

  6. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Hồ sơ nộp tại Sở kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp của bạn bạn đóng trụ sở chính. 

  Trên đây là ý kiến tư vấn của tôi về câu hỏi của bạn. Trường hợp có điều gì chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong tư vấn chưa hiểu hết vấn đề thì bạn hãy liên hệ trực tiếp với tôi.

5 Trang <12345>