Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6984/LS ngày 16/01/2012 Điện thoại: 0271-0979700071 Đi động: 0979700071 Email: nguyenchaulapquoc@gmail.com Địa chỉ: Tổ 3, KP. Phú Tân, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Bình Phước Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/nguyen-chau-lap-quoc-196686

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH MTV Anh Quốc

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp