Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6028/LS ngày 20/05/2011 Điện thoại: 0222-3857093 Đi động: 0915245736 Email: quynhnhulawer@yahoo.com.vn Địa chỉ: 62 Nguyễn Gia Thiều, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/le-thi-mai-1715667

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH QUỲNH NHƯ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp