Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8571/LS ngày 16/12/2013 Điện thoại: 0255-6519058 Đi động: 0903598622 Email: invalid887@gmail.com Địa chỉ: 301- Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-ngoc-at-2463697

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ QUỐC ÂN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp