Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư?

Chủ đề   RSS   
 • #609018 02/03/2024

  phucpham2205
  Top 75
  Lớp 10

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:31/01/2024
  Tổng số bài viết (792)
  Số điểm: 14625
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 289 lần
  SMod

  Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư?

  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là gì? Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có phải mua không? Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam ra sao? Bài viết sau sẽ giải đáp các thắc mắc này.

  (1) Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư là gì?

  Bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư thuộc loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp, có trách nhiệm bồi thường cho những người tham gia trước những thiệt hại về tài chính mà bên bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường. Trong quá trình thực hiện các công việc thuộc chuyên môn nghề nghiệp của mình như tư vấn pháp lý, tranh tụng,.. gặp phải những sai sót hay bất cẩn thì người được bảo hiểm đều được bồi thường thiệt hại nếu trong phạm vi gói bảo hiểm đó.

  Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà công ty bảo hiểm từ chối chi trả bồi thường cho Luật sư hay các tổ chức hành nghề Luật sư như sau:

  - Hiểu sai, ứng dụng sai hay không tuân thủ đúng các quy định về pháp chế của nước ngoài. 

  - Trong quá trình làm việc, có những hành động bất cẩn, sai sót hay thực hiện các nghiệp vụ vượt qua khả năng chuyên môn của bản thân không đúng với quy định của pháp luật và các quy tắc đạo lý. 

  - Người được bảo hiểm bị mất khả năng thanh toán hoặc bị phá sản 

  - Có hành vi ác ý, không trung thực hay làm trái với pháp luật của người được bảo hiểm hay nhân viên của các tổ chức có bảo hiểm trách nhiệm dân sự. 

  - Thiệt hại do bị trừng phạt, cảnh cáo hay các thiệt hại khác phát sinh tăng thiệt hại bồi thường. 

  - Tự đánh mất các tài liệu có chứa những nội dung tài liệu quan trọng giao phó, trông nom hoặc trong phạm vị quản lý kiểm soát của người được bảo hiểm. 

  - Những sai phạm hay vi phạm trách nhiệm liên quan đến việc quản lý sổ sách hoặc có hành vi tham ô của nhân viên do người bảo hiểm được thuê mướn làm việc. 

  - Tổn thất phát sinh do ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước hay ô nhiễm đất gây ra.

  (2) Luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam có phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp Luật sư?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về các loại hợp đồng bảo hiểm bắt buộc bao gồm:

  - Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

  - Hợp đồng bảo hiểm sức khỏe

  - Hợp đồng bảo hiểm tài sản

  - Hợp đồng bảo hiểm thiệt hại

  - Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm.

  Đồng thời, tại Khoản 2 Điều 73 Luật luật sư 2006 quy định về nghĩa vụ của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam như sau:

  “Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”

  Như vậy, căn cứ theo những quy định nêu trên thì hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm là một trong những hợp đồng bảo hiểm bắt buộc. Các chi nhánh, công ty luật nước ngoài có nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm này cho các luật sư hành nghề tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm.

  (3) Trình tự Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  Cách thức thực hiện: 

  Hình thức nộp

  Thời hạn giải quyết 

  Phí, Lệ phí

  (Thông tư 220/2016/TT-BTC

  Trực tiếp

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  600.000 đồng/hồ sơ

  Dịch vụ bưu chính

  07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

  600.000 đồng/hồ sơ

  Thành phần hồ sơ: Theo quy định tại Điều 37 Nghị định 123/2013/NĐ-CP

  Loại giấy tờ

  Bản chính

  Bản sao

  Giấy phép thành lập chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  0

  1

  Giấy tờ chứng minh trụ sở của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam

  1

  0

  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của công ty luật nước ngoài tại Việt Nam (theo Mẫu TP-LS-20 được ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP)

  1

  0

  Xem và tải về Mẫu TP-LS-20 tại đây: https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluatfile/2024/03/02/mau-de-nghi-dang-ky-hoat-dong-hanh-nghe-luat-su.doc

  Tổng kết lại, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư là loại bảo hiểm giúp bảo vệ luật sư hay các tổ chức hành nghề Luật sự khỏi các rủi ro tiềm ẩn do sai sót hoặc thiếu sót trong quá trình hoạt động. Đây là loại Hợp đồng bảo hiểm bắt buộc phi nhân thọ được áp dụng cho cả trường hợp người nước ngoài là Luật sư đang hành nghề tại Việt Nam.

   
  154 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phucpham2205 vì bài viết hữu ích
  admin (15/03/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận