Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

Chủ đề   RSS   
 • #587853 20/07/2022

  BachHoLS
  Top 150
  Male
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:18/02/2016
  Tổng số bài viết (493)
  Số điểm: 18818
  Cảm ơn: 70
  Được cảm ơn 708 lần
  SMod

  Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

  Chính phủ vừa ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam
   

  Theo đó quy định Phí tập sự hành nghề luật sư, phí gia nhập Đoàn Luật sư, phí thành viên như sau:
   
  1. Khi đăng ký tập sự hành nghề luật sư, người tập sự hành nghề nộp một khoản phí cho Đoàn Luật sư. Mức phí tập sự hành nghề luật sư do Hội nghị luật sư quyết định căn cứ vào khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.
   
  2. Người được gia nhập Đoàn Luật sư phải nộp một khoản phí gia nhập cho Đoàn Luật sư. Mức phí gia nhập, các trường hợp được miễn, giảm phí gia nhập Đoàn Luật sư do Hội nghị luật sư quyết định căn cứ vào khung phí do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.
   
  3. Luật sư có nghĩa vụ đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên Đoàn Luật sư.
   
  Luật sư đóng phí thành viên Liên đoàn bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc Cơ quan đại diện của Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh; nộp phí thành viên Đoàn Luật sư bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Đoàn Luật sư mà mình là thành viên hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn Luật sư.
   
  Mức phí thành viên Liên đoàn, phí thành viên Đoàn Luật sư; các trường hợp miễn, giảm phí thành viên Liên đoàn, phí thành viên Đoàn Luật sư do Hội đồng Luật sư toàn quốc quy định.
   
  4. Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư có trách nhiệm rà soát, đôn đốc các luật sư thành viên Đoàn mình đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư.
   
  Định kỳ 06 tháng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Đoàn Luật sư thông báo công khai trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Tạp chí Luật sư Việt Nam và Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư danh sách luật sư đã nộp phí và luật sư chưa nộp phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam và phí thành viên Đoàn Luật sư.
   
  doan-phi-luat-su-dieu-le-lien-doan-luat-su
   
  Định kỳ 06 tháng, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tổng hợp danh sách các luật sư thành viên chưa đóng phí thành viên Liên đoàn, thành viên Đoàn Luật sư và thông báo cho luật sư thành viên; gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam danh sách các luật sư chưa đóng phí thành viên Liên đoàn và phí thành viên Đoàn Luật sư từ 06 tháng trở lên chậm nhất vào ngày 31 tháng 01 và 31 tháng 7 hằng năm.
   
  5. Luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư thì bị xử lý theo quy định sau:
   
  a) Quá 06 tháng đến dưới 12 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ nhất hoặc bằng hình thức khác;
   
  b) Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác;
   
  c) Từ 18 tháng trở lên thì bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư.
   
  Quyền, nghĩa vụ của luật sư
   
  1. Quyền của luật sư:
   
  a) Các quyền trong hoạt động hành nghề luật sư theo quy định của pháp luật;
   
  b) Được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động hành nghề;
   
  c) Tự ứng cử, được giới thiệu ứng cử, giới thiệu người ứng cử đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc, Đại hội luật sư của Đoàn Luật sư, tham gia các cơ quan của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, của Đoàn Luật sư; được Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư giới thiệu ứng cử vào các cơ quan dân cử, cơ quan của các tổ chức xã hội khác ở trung ương và địa phương theo quy định của pháp luật, Điều lệ của các tổ chức;
   
  d) Tham gia các hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư; đề xuất ý kiến về việc củng cố, phát triển tổ chức, hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư;
   
  đ) Giám sát hoạt động của các cơ quan của Liên đoàn, Đoàn Luật sư; kiến nghị biện pháp khắc phục, kiến nghị xử lý vi phạm;
   
  e) Khiếu nại đối với quyết định của các cơ quan của Liên đoàn, Đoàn Luật sư vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình;
   
  g) Được Liên đoàn, Đoàn Luật sư bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ;
   
  h) Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư.
   
  2. Nghĩa vụ của luật sư:
   
  a) Các nghĩa vụ trong hoạt động hành nghề theo quy định của pháp luật;
   
  b) Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các nghị quyết, quyết định, quy định của Liên đoàn và Đoàn Luật sư mà mình là thành viên;
   
  c) Tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Liên đoàn, Đoàn Luật sư;
   
  d) Tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng Bộ Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Liên đoàn và Đoàn Luật sư;
   
  đ) Tích cực tham gia hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư; đoàn kết, hợp tác với các luật sư khác để thực hiện tôn chỉ, mục đích của Liên đoàn Luật sư Việt Nam;
   
  e) Tạo điều kiện cho các luật sư thành viên trong tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu tham gia các hoạt động của Liên đoàn, Đoàn Luật sư;
   
  g) Chấp hành yêu cầu của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về việc chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu;
   
  h) Hằng năm báo cáo Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư về tổ chức, hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu; báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tổ chức và hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư do mình đứng đầu theo yêu cầu của Ban Thường vụ Liên đoàn;
   
  i) Giữ gìn uy tín của Liên đoàn, Đoàn Luật sư, luật sư Việt Nam;
   
  k) Nộp phí thành viên đầy đủ và đúng hạn;
   
  l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Nội quy Đoàn Luật sư.

  Và một số nội dung khác về việc gia nhập, hoạt động của luật sư.
   

  Tôi yêu Việt Nam! "Từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn Từ bao lâu tôi đã yêu quê hương Việt Nam Những con đường nên thơ và những dòng sông ước mơ Từ trái tim xin 1 lời Tôi yêu Việt Nam"

   
  1028 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn BachHoLS vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (20/07/2022) admin (20/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #587863   20/07/2022

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (410)
  Số điểm: 3559
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 73 lần


  Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

  Cám ơn chia sẻ hữu ích từ bài viết của tác giả. 

  Luật sư có nghĩa vụ phải nộp phí thành viên đầy đủ và đúng hạn. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam, phí thành viên Đoàn Luật sư thi luật sư sẽ bị từ chối rút tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn Luật sư đó (theo khoản 2 Điều 32 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg). Đây là điểm bổ sung mới so với quy định tại Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2015 trước đó. 

   
  Báo quản trị |  
 • #587881   20/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

  Theo Nghị quyết về khung phí tập sự hành nghề Luật sư, phí gia nhập đoàn Luật sư, mức phí thành viên, các trường hợp miễn giảm phí thành viên cũng như quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều 39 Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 856/QĐ-TTg năm 2022 với mức phí là 200.000 đồng/người/tháng. Căn cứ vào những quy định này, Luật sư không đóng phí thành viên thời hạn 12 tháng thì bị đoàn Luật sư thông báo công khai trong phạm vi đoàn. Nếu 18 tháng không đóng phí, sau khi đã được thông báo công khai, đương nhiên Luật sư đó bị đoàn Luật sư xóa tên khỏi danh sách Luật sư của đoàn.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #588590   29/07/2022

  Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

  Cảm ơn chia sẻ hữu ích từ tác giả.
  Việc đóng phí thành viên đúng hạn là một quy định bắt buộc đối với luật sư. Trong đó, luật sư thành viên từ 75 tuổi trở lên được miễn phí thành viên. Những luật sư vì lý do sức khỏe, bệnh tật không thể tham gia hoạt động hành nghề và có đơn xin miễn giảm phí thành viên có thể được xem xét miễn, giảm phí thành viên.

   
   
  Báo quản trị |  
 • #588699   30/07/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Luật sư không đóng phí thành viên từ 18 tháng trở lên sẽ bị xóa tên khỏi Đoàn Luật sư, Liên đoàn luật sư

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Theo quan điểm của mình thì đã tham gia một tập thể thì phải có đóng góp, không thể nào mà muốn người khác đóng mà mình hưởng được. Do đó biện pháp xử lý đối với trường hợp xoá tên ra khỏi Đảng là chính sách phù hợp.

   
  Báo quản trị |